Home About Browse Search
Svenska


Business activities in family farm forestry in a rural development context

Umaerus, Patrik and Lidestav, Gun and Högvall-Nordin, Maria (2011). Business activities in family farm forestry in a rural development context. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 330
[Report]

[img] PDF
598kB

Abstract

I Sverige finns ca 228 000 enskilt ägda fastigheter med skog, fortsättningsvis kallade familjeägda skogsgårdar. Potentialen för såväl konventionella verksamheter som utveckling av nya verksamheter är betydande vilket gör den familjeägda skogsgården till en värdefull resurs för utvecklingen på landsbygden. Traditionella uppfattningar om ägande och skötsel, i samverkan med existerande föreställningar om kön, kan dock hämma utvecklingen av nytt företagande. På motsvarande sätt som arbetsmarknaden generellt sett är könssegregerad, med många kvinnor inom serviceyrken som vård och utbildning, har få kvinnor etablerat sig inom traditionellt virkesbruk. Detta till trots ägs många familjeskogsbruk helt eller delvis av kvinnor.
Aktuella socioekonomiska trender medför en ökande efterfrågan på produkter och tjänster som inte är direkt kopplade till ett traditionellt skogsbruk. I det avseendet utgör familjeskogsgården en resurs som ännu inte utnyttjas till fullo. Det stora antalet kvinnliga skogsägare antas därmed kunna främja affärsmöjligheter med skogsgården som bas och således ytterligare bidra till utvecklingen av landsbygden. Syftet med denna studie är därför att undersöka förekomsten av existerande och potentiella affärsverksamheter med den familjeägda skogsgården som bas. Dessutom undersöks i vilken utsträckning som kvinnor förekommer som operativ ledare i olika verksamheter.

Genom en analys av data från LRF:s medlemsdatabas avseende existerande och potentiella verksamheter som drivs av skogsägande medlemmar, prövar vi vårt antagande att ju mindre traditionell en viss verksamhet är, desto större är andelen kvinnor som utövar den. Studiens resultat bekräftar vårt antagande. Relativt få kvinnor återfinns som operativa ledare inom traditionella verksamheter som exempelvis skogsentreprenad och träförädling. Andelen kvinnor som driver verksamheter som i mindre grad är traditionella, som exempelvis verksamheter inom turism, är högre. ”Hälsa” är den enda verksamhet där kvinnor är har en högre representation än deras andel som ägare till skogsgårdar. Avseende upplevd möjlighet att utveckla skogsgårdens existerande eller potentiella verksamheter visar att kvinnor är optimistiska i fråga om utsikterna att kunna utveckla företagandet med skogsgården som bas.

Authors/Creators:Umaerus, Patrik and Lidestav, Gun and Högvall-Nordin, Maria
Title:Business activities in family farm forestry in a rural development context
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2011
Number:330
Number of Pages:27
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:English
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Gender Studies
Agrovoc terms:genus, forestry, sweden
Keywords:kön, medlemundersökning, alternativa skogsprodukter och -tjänster, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-391
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-391
ID Code:8676
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:02 Apr 2012 08:47
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits