Home About Browse Search
Svenska


Barn och ungdomars uppväxt och vardag i lantbruksmiljö

en pilotstudie om barn och ungdomars attityder till risker och olyckor

Nilsson, Kerstin (2011). Barn och ungdomars uppväxt och vardag i lantbruksmiljö. Sverige, Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; Rapport
[Report]

[img] PDF
484kB

Abstract

Sammanfattning
Denna studie konstaterar att det finns en paradox i barn och ungdomars vardag och uppväxtmiljö i lantbrukmiljö. Barn som själv bor eller har tillgång till lantbruksmiljö får möjligheten att växa upp omgiven av djur och lära sig empati, med maskiner och lära sig teknik. Miljön ger även stora möjlighet att få utlopp för kreativitet och fysisk aktivitet som är få andra barn förunnade. Å andra sidan innehåller samma miljö fler risker och faror för allvarliga och till och med dödsolyckor vilket medför att dessa barn tillhör en riskgrupp i samhället.
När man dagligen vistas i en riskfylld miljö finns det även en risk att man tar miljön för givet och glömmer att kontrollera, förebygga och ta bort riskfyllda moment. Barn i denna studie angav att de kände till riskerna som fanns i lantbruksmiljön. De litade på att de vuxna och att de skulle hjälpa dem, att de vuxna agerade på rätt sätt i olika situationer och såg till så att miljön var säker. Men barnen tycktes även vara nyfikna och testa gränser för det som de själva var osäkra på om de klarade av. Detta kan vara en svår balansgång då möjligheten att prova på och testa sina färdigheter är en viktig del av barns utveckling. Det tycks dock i detta vara extra viktigt att vuxna i lantbruksmiljö är goda förebilder och riskmedvetna så att de inte tillåter barn att testa och utföra arbetsmoment som de inte är mogna att utföra.
Förhoppningen är att resultatet från denna pilotstudie kan användas som diskussionsunderlag och i vidare studier för att minska risken för att barn och ungdomar utsätts för risker i lantbruksmiljö.

Authors/Creators:Nilsson, Kerstin
Title:Barn och ungdomars uppväxt och vardag i lantbruksmiljö
Subtitle:en pilotstudie om barn och ungdomars attityder till risker och olyckor
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2011
Number:Rapport
Number of Pages:24
Place of Publication:Sverige, Alnarp
Publisher:Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:ISBN 978‐91‐86373‐79‐5
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES
Obsolete subject words > MEDICINE
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Children
Obsolete subject words > MEDICINE > Social medicine > Public health medicine research areas > Public health science
Keywords:Barn och ungdom, risker och olyckor, landsbygd och lantbruk
ID Code:8727
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
External funders:Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry
Deposited By: PhD Kerstin Nilsson
Deposited On:19 Apr 2012 08:34
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits