Home About Browse Search
Svenska


Utveckling av nationellt uppföljningssystem för småbiotoper vid åkermark

Allard, Anna and Marklund, Liselott and Glimskär, Anders and Högström, Mats (2006). Utveckling av nationellt uppföljningssystem för småbiotoper vid åkermark. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 158
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Detta projekt är en del i Jordbruksverkets arbete med att ta fram uppföljningsmetoder för
småbiotoper inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. SLU, institutionen för skoglig
resurshushållning och geomatik, har fått i uppdrag att fastställa rutiner för löpande
sammanställning och analys av småbiotopsdata från flygbildtolkningen i det nationella
miljöövervakningsprogrammet NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige). Arbetet
baseras på förslag som togs fram inom ett tidigare uppdrag, och som avrapporterades i mars
2005 (Glimskär m.fl. 2005).

Rapporteringen för småbiotoper innefattar mängden, och i viss mån kvaliteten, hos ett antal
linjeobjekt, punktobjekt och kantzoner i eller i anslutning till åkermark. Dessa data
sammanställs från flygbildstolkade kartskikt inom NILS stickprov av kvadratkilometerrutor
från hela Sverige. De förslag som togs fram i den tidigare rapporten (Glimskär m.fl. 2005) har
justerats i samråd med Jordbruksverket, i samband med att tolkningsmetodiken för linje- och
punktobjekt utformades inom NILS under hösten-vintern 2005. Bland annat har hävd lagts till
som en variabel med beskrivning av hävdstatus och grad av igenväxning hos linje- och
punktobjekt.

Authors/Creators:Allard, Anna and Marklund, Liselott and Glimskär, Anders and Högström, Mats
Title:Utveckling av nationellt uppföljningssystem för småbiotoper vid åkermark
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2006
Number:158
Number of Pages:27
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:cultivated land, biotopes, landscape, evaluation, sweden
Keywords:cultivated land, biotopes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-442
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-442
ID Code:8757
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:27 Apr 2012 10:02
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits