Home About Browse Search
Svenska


Mål och metoder för hushållning med god jordbruksmark inom kommunal planering

Larsson, Anders and Germundsson, Lisa (2012). Mål och metoder för hushållning med god jordbruksmark inom kommunal planering. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:8
[Factsheet]

[img] PDF
4MB

Abstract

Sverige är ett relativt glesbefolkat land med tillsynes gott om mark att bygga på. Medan det funnits perioder då jordbruksmarkens bevarande lyfts i den politiska diskussionen, har inget lagstadgat skydd för jordbruksmark införts. För närvarande tycks jordbruksmarken i samhällsplaneringen åter blivit mer aktuell. Städer i många länder och även svenska kommuner ser sig om efter alternativ till glesa och markkrävande utvecklingsplaner. Syftet med denna orienterande studie var att undersöka hur bevarandet av god jordbruksmark värderas i relation till exploatering inom kommunal översiktlig planering, och att se med vilka strategier/policyer och metoder som detta hävdas. Studien har bedrivits som ett samarbete mellan jordbruk och bebyggd miljö inom SLU:s program för Fortlöpande Miljöanalys.

Authors/Creators:Larsson, Anders and Germundsson, Lisa
Title:Mål och metoder för hushållning med god jordbruksmark inom kommunal planering
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2012
Number:2012:8
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Landskapsarkitektur Alnarp
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Keywords:jordbruksmark, hushållning, exploatering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-439
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-439
ID Code:8760
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Deposited By: Agr. Dr. Anders Larsson
Deposited On:27 Apr 2012 07:09
Metadata Last Modified:02 Jun 2015 11:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits