Home About Browse Search
Svenska


Mätfel i provträdsvariabler och dess inverkan på precision och noggrannhet i volymskattningar

en jämförelse mellan Näslunds och Brandels volymfunktioner, baserad på Riksskogstaxeringens provträdsdata 1988-1992

Broman, Nils and Christoffersson, Jan (1999). Mätfel i provträdsvariabler och dess inverkan på precision och noggrannhet i volymskattningar. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 61
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Riksskogstaxeringen införde 1983 mätning av en övre diameter på provträd. Övre diametern
anges i cm och har mätts med en sk stångklave på 3 eller 5 meters höjd, beroende på
provträdets storlek. Tanken med denna diametermätning har varit att utnyttja Brandels
volymfunktioner ( funktionstyperna 05 och 09) för att höja precisionen (spridningen) och
noggrannheten (systematisk avvikelse från sant värde) i volymskattningarna.
Riksskogstaxeringen valde att tillfälligt för fältsäsongen 1993 slopa mätning av övre diameter
på grund av resursbrist Man ställdes nu inför en situation då man kunde välja mellan att för
1993 års material tilldela provträd en övre diameter (direkt genom övre-diameter-funktioner
eller indirekt genom översättningsfunktioner Näslundvolym --7 Brandelvolym) eller att använda
sig av Näslunds eller Brandels funktioner som nyttjar brösthöjdsdiameter, trädhöjd,
krongränshöjd och barktjocklek
Vid arbetet med tilldelningsfunktioner uppkom snart frågeställningen om hur den slutliga
precisionen i volymskattningar påverkas av osäkerheter i tilldelningsfunktioner samt mätfel i
oberoende variabler som ingår i såväl tilldelningsfunktioner som olika volyrnfunktioner. För att
försöka ge svar på detta, tillkom denna studie vars syften sammanfattas nedan.

Authors/Creators:Broman, Nils and Christoffersson, Jan
Title:Mätfel i provträdsvariabler och dess inverkan på precision och noggrannhet i volymskattningar
Subtitle:en jämförelse mellan Näslunds och Brandels volymfunktioner, baserad på Riksskogstaxeringens provträdsdata 1988-1992
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1999
Number:61
Number of Pages:25
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest stands, volume, volume tables, methods, picea abies, pinus sylvestris, forest trees
Keywords:forest stands
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-447
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-447
ID Code:8771
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:02 May 2012 06:44
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits