Home About Browse Search
Svenska


Fältinstruktion för och erfarenheter från vegetationsinventering i Abisko, sommaren 1997

Dahlberg, Ulrika and Bergstedt, Johan and Pettersson, Anders (1998). Fältinstruktion för och erfarenheter från vegetationsinventering i Abisko, sommaren 1997. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 32
[Report]

[img] PDF
810kB

Abstract

Denna arbetsrapport är ett resultat av fältarbetet under sommaren 1997, då 839 provytor lades
ut i närheten av Abisko naturvetenskapliga station, Kiruna kommun.
Vegetationsinventeringen i Abisko är ett projekt inom forskningsprogrammet Climate
Impacts Research Centre, CIRC, som är lokaliserat vid Abisko Naturvetenskapliga Station.
CIRC är en del av Miljö och rymdforskningsinstitutet i Kiruna och är ett konsortium mellan
Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå Universitet, Stockholms Universitet och Kungliga
Vetenskaps akademin.
Denna inventering liknar till viss del den fältinventering som utförs på Riksskogstaxeringen
vid Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU i Umeå samt
ståndortskarteringen vid Institutionen för skoglig marklära, SLU i Uppsala. Flera variabler är
hämtade från Riksskogstaxeringen och Ståndortskarteringen. Syftet med
vegetationsinventeringen var att etablera permanenta provytor i Abisko som kan användas i
studier av vegetation med fjärranalysmetoder.
Fältarbetet utfördes under drygt två månader från slutet av juni till början av september av
Ulrika Dahlberg, CIRC, och Johan Bergstedt, anställda vid Institutionen för skoglig
resurshushållning och geomatik, SLU i Umeå, samt Anders Pettersson, CIRC, anställd av
Kungliga vetenskapsakademin.
Datasamlaren som användes programmerades av Thomas Johansson, Institutionen för skoglig
resurshushållning och geomatik, SLU i Umeå. Denna arbetsrapport består av två delar. Först kommer den arbetsinstruktion som vi använde
vid provyteutlägget och registrering av variabler. Instruktionen ger en liten introduktion till
provyteutlägget och beslaiver sedan varje variabel och hur de registreras i fältdator. Efter
instruktionen kommer våra kommentarer om själva fältarbetet, vad vi tyckte fungerade dåligt
och vad som fungerade bra. Vi har också fört in våra synpunkter på de olika variablerna som
registrerades i provyorna. Kommentarerna är uppdelade på ett sätt som liknar instruktionen
för att man lätt ska kunna referera till denna.
Instruktionen består till en viss del av text från Instruktionen för fältarbetet vid
Riksskogstaxeringen (1997) och Fältinstruktion för ståndortskartering (Carlsson et al. 1997).
En del av denna text är redigerad på ett sätt så att den passar provytor i fjällen.

Authors/Creators:Dahlberg, Ulrika and Bergstedt, Johan and Pettersson, Anders
Title:Fältinstruktion för och erfarenheter från vegetationsinventering i Abisko, sommaren 1997
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1998
Number:32
Number of Pages:37
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F40 Plant ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:vegetation, surveys, methods, highlands, sweden
Keywords:vegetation, surveys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-449
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-449
ID Code:8773
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:02 May 2012 08:12
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits