Home About Browse Search
Svenska


En analys av skogstillståndet samt några alternativa avverkningsberäkningar för en stor del av Östads säteri

som utförts av studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet i samband med påbyggnadskursen i primärproduktionens planering år 1995

(1996). En analys av skogstillståndet samt några alternativa avverkningsberäkningar för en stor del av Östads säteri. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 14
[Report]

[img] PDF
6MB

Abstract

Denna rapport innehåller strategiska och taktiska planer för större delen av Östad stiftelses
skogsinnehav. Planerna är utförda med hjälp av Indelningspaketet (Jonsson m fl 1993) och
med det geografiska informationssystemet SkoGIS.
Arbetet har utförts av studenter tillhörande skogsfakulteten vid SLU, under kursen
Primärproduktionens planering (betecknad UI-6)
Fältinventeringen av skogstillståndet på den berörda fastigheten genomfördes av studenterna
under två veckor kring månadsskiftet augusti-september 1996. Analyser och bearbetning av
data ägde rum under kursens teoridel i Umeå, vilken pågick i fem veckor.
I rapporten redovisas sju alternativa avverkningsplaner på strategisk och taktisk nivå.
Planerna skiljer sig åt i avseende på realräntan och den framtida prisnivå som används i
beräkningarna. Vilken ränta och prisnivå som skall användas bestäms av ägarna, styrelsen
eller motsvarande beslutsfattare. Planeraren,(i vårt fall studenterna), ska fatta sådana beslut.
De sju avverkningsplanerna skall därför enligt ovanstående resonemang ses som
beslutsunderlag för Östads stiftelses ledning när den slutgiltiga valet av avverkningsplan tas.
Syftet med Indelningspaketet (IP) är att ta fram en strategisk skoglig plan för den fastighet
som analyseras. IP innehåller de viktigaste komponenterna för detta: målformulerings-,
inventerings-, konsekvensberäkning-och optimeringskomponenter. De strategiska resultaten
kan även användas effektivt i den följande taktiska planeringen m h a statistiska metoder.
De taktiska planerna är framtagna m h a GIS (se ovan). Den taktiska planeringens mål är att
tillfredsställa den strategiska (övergripande) planeringens mål vad gäller totala
avverkningsnivåer och ekonomiskt resultat de närmaste 5-1 O åren. Samtidigt skall planeraren
väga in andra viktiga faktorer, som samordning av resurserna areellt, naturvårdsaspekter och
landskapseffekter mm.
Med hjälp av med regressionsanalys skattade så kallade "inoptimalförluster" kan olika hänsyn
på beståndsnivå vägas mot varandra på ett ekonomiskt rationellt sätt. Kort sagt kan man säga
att maximala nyttan kan uppnås till minsta möjliga kostnad.

Title:En analys av skogstillståndet samt några alternativa avverkningsberäkningar för en stor del av Östads säteri
Subtitle:som utförts av studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet i samband med påbyggnadskursen i primärproduktionens planering år 1995
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1996
Number:14
Number of Pages:58
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest inventories, forest mensuration, measurement, volume, yield forecasting, methods, stumpage value, production data, forest resources, forest management
Keywords:forest inventories
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-450
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-450
ID Code:8774
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:02 May 2012 09:51
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits