Home About Browse Search
Svenska


En analys av skogstillståndet samt några alternativa avverkningsberäkningar för Östads säteri

utförda av studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet i samband med kurs i strategisk och taktisk skoglig planering år 1998

(1999). En analys av skogstillståndet samt några alternativa avverkningsberäkningar för Östads säteri. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 58
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Denna rapport innehåller strategiska och taktiska planer för stiftelsen Östads
skogsinnehav. Till planernas framställning har planeringssystemet Indelningspaketet och
det geografiska informationssystemet Arcwiew använts.
Östadligger utanför Alingsås, cirka 4 mil öster om Göteborg ( 58° N, l2°30'E). Den
totala arealen på fastigheten är 4600 ha, varav drygt 3400 ha är produktiv skogsmark.
Den dominerande jordtypen är sandig morän. Medelboniteten på fastigheten är normal
för det geografiska läget (boniteten är uppskattad till 8.lm3sk per ha och år). Detaljerade
fakta om skogstillståndet finner man i kapitel 5 nedan. Landskapet innehåller stundom
höga naturvärden med branter, sjöar och lövskog. Stora delar av fastigheten avverkades
mycket intensivt under 1950-och 1960-talen och stora uppoffringar har gjorts under de
senaste decennierna för att öka virkesförrådet. I närheten av mangårdsbyggnaderna
ligger en halvö kallad Djurgården, vilken till stor del har ädellövskaraktär. Östads säteri
och stiftelse har en intressant historia. Från år 1774, när egendomen blev donerad av en
välbärgad handelsman, (N. Sahlgren) och till slutet av andra världskriget fungerade
fastigheten som ett hem och som skola åt ungdomar från fattiga förhållanden. Senare
bedrevs skogsbrukskola på fastigheten. Sedan 15 år tillbaka är stiftelsens huvuduppgift
att stödja skoglig och agral utbildning och forskning, genom att upplåta mark för
utbildning forskning och genom årliga ekonomiska bidrag till sådan verksamhet.
Fastigheten är även berömd för att ha varit hem åt den person som "införde potatisen till
Sverige", Jonas Alströmer.
Den i arbetet beskrivna planeringen har utförts av studenter från skogsfakulteten i Umeå
under en fördjupningskurs i skoglig planering, sedd ur ett företags perspektiv (SPLB 1
resp. SPLC31). Den inledande inventeringen, syftande till att beskriva utgångstillståndet
på Östad och ge data för analyserna genomfördes av studenterna (uppdelade i två
omgångar) från den 28 september till den 14 oktober 1998. Den största delen av
analyserna utfördes under december 1998-januari 1999. För analyserna har även det
under åren 1994-1997 av studenter insamlade materialet använts.

Title:En analys av skogstillståndet samt några alternativa avverkningsberäkningar för Östads säteri
Subtitle:utförda av studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet i samband med kurs i strategisk och taktisk skoglig planering år 1998
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1999
Number:58
Number of Pages:68
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest inventories, forest mensuration, measurement, volume, forest resources, methods, stumpage value, production data, forest resources, forest management, yield forecasting
Keywords:forest inventories
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-452
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-452
ID Code:8776
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:02 May 2012 11:19
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits