Home About Browse Search
Svenska


Strategier för Östads säteri

redovisning av planer framtagna under kursen Skoglig planering ur ett Företagsperspektiv HT2000, SLU Umeå

Eriksson, Ljusk Ola, ed. (2001). Strategier för Östads säteri. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 87
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Kursens inriktning är planering av skogens utnyttjande ur ett företagsperspektiv. Kursen syftar
till att ge kunskap om skogsföretagets planering både ur teoretisk och praktisk synvinkel. Sådan
planering kräver kunskap inom ett flertal områden. Exempel är kunskap om skogsbruk och
biologi, inventeringsteori, optimeringsmetoder, naturvårdshänsyn och datoriserade hjälpmedel
som planeringssystem och geografiska informationssystem (GIS).
Sådan kunskap erhålls bäst genom aktivt arbete med problem och kommunikation med andra om
olika problemställningar. Här intar projektarbetet på Östads säteri en central plats. Här arbetar
studenterna praktiskt med samtliga aspekter vid framtagandet av en långsiktigt plan. Med den
inriktning skogsbruket har idag så spelar mångbruksaspekter en viktig roll. Projektarbetet går
därför även under benämningen Östad Multiple U
se plan (ÖMU). Litteraturstudier, seminarier,
övningar kopplade till teoretiska moment samt föreläsningar ingår också för att ge extra
kunskaper om planering utöver det som erhålls via Östadsprojektet. Som bas för datainsamling
och bearbetningar fungerar Indelningspaketet (lP).
Projektarbetena har gjorts i grupper om två. Samtliga grupper har arbetat under samma
förutsättningar och med samma metodik. Däremot har inriktningen av de planer de arbetat fram
skilt sig åt vad gäller mångbrukskrav och ekonomiska förutsättningar. I denna rapport kommer
en sammanställning att redovisas av vissa centrala värden från samtliga de planer som tagits
fram. Därefter presenteras tre av de totalt elva planerna i detalj och i den form de avrapporterats
under kursen (viss smärre redigeringar har gjorts för att anpassa rapporterna).
I Östadsprojektet ingår även att göra en taktisk plan på basis av den strategiska planen. Resultatet
av denna del redovisas inte här.

Editors:Eriksson, Ljusk Ola
Title:Strategier för Östads säteri
Subtitle:redovisning av planer framtagna under kursen Skoglig planering ur ett Företagsperspektiv HT2000, SLU Umeå
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2001
Number:87
Number of Pages:21
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forestry, multiple use forestry, planning, forecasting
Keywords:forestry
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-456
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-456
ID Code:8779
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:02 May 2012 13:53
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits