Home About Browse Search
Svenska


Död ved i Sverige

statistik från Riksskogstaxeringen

Fridman, Jonas and Walheim, Mats (1997). Död ved i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 24
[Report]

[img] PDF
890kB

Abstract

För första gången kan resultat presenteras om mängden död ved i Sveriges skogar. I den­
na arbetsrapport redovisas resultaten från en landsomfattande inventering av drygt 22 000
provytor som genomförts av Riksskogstaxeringen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i
Umeå under åren 1994 och 1995. Studien kan sammanfattas i följande punkter:

På svensk skogsmark finns i genomsnitt6m3 död ved/hektar, dvs. sammanlagt 136 miljoner m3

Död ved saknas på drygt 60% av de inventerade provytorna

I norra Norrland finns död ved på ca 50% av provytorna

Mest död ved, såväl totalt som per hektar, finns i norra Norrland, 53 milj m3 eller 7,8 m3jha

På storskogsbrukets arealer finns död ved på 47% av provytorna. Motsvarande andel för små­
skogsbruket är 32%.

75% av den döda veden består av lågor, dvs. liggande döda träd och stamdelar som är mer ned­
brutna än stående döda träd

Ju äldre skogen är, desto mer död ved finns i den

Mängden död ved är dubbelt så stor i slutavverkningsmogna bestånd som på hyggen där slutav­-
verkning nyligen skett

Authors/Creators:Fridman, Jonas and Walheim, Mats
Title:Död ved i Sverige
Subtitle:statistik från Riksskogstaxeringen
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1997
Number:24
Number of Pages:14
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest trees, forest inventories, forest surveys, sweden, biodiversity, nature conservation
Keywords:forest trees
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-463
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-463
ID Code:8788
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:03 May 2012 11:47
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits