Home About Browse Search
Svenska


Textur i flygbilder för skattning av beståndsegenskaper

Hagner, Olle (1997). Textur i flygbilder för skattning av beståndsegenskaper. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 29
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Textur i flygbilder i kombination med spektral signatur i satellitbilder kan ge en
skattningsnoggrannhet på beståndsnivå för trädslagsfördelning (tall , gran, löv), virkesförråd
och diameter som är likvärdig med konventionell relaskopinventering.
Kombinationen av textur och spektral signatur ger väsentligt högre skattningsnoggrannhet än
de enskilda komponenterna var för sig.
Artificiella neurala nätverk kan användas för att modellera sambanden mellan textur, spektral
signatur och beståndsegenskaper.
Texturens orientering är en viktig komponent för skattning av beståndsegenskaper.
Bilddata bör ha minst l meters upplösning för att inte viktig texturinformation skall förloras.
Enskilda trädkronor kan identifieras i bilddata med l meters upplösning.
Modellbaserad matchning av enskilda träd har större potential än statisti ska texturmått för
praktisk inventering eftersom den kompenserar för varierande avbildningsgeometri och belysningsförhållanden och dessutom ger mer detaljerad information om beståndets sammansättning.

Authors/Creators:Hagner, Olle
Title:Textur i flygbilder för skattning av beståndsegenskaper
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1997
Number:29
Number of Pages:34
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest stands, remote sensing, aerial surveying, photointerpretation
Keywords:forest stands
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-466
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-466
ID Code:8790
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:04 May 2012 07:03
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits