Home About Browse Search
Svenska


Åtgärdsprioriteter

Holm, Sören and Lundström, Anders (2000). Åtgärdsprioriteter. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 73
[Report]

[img] PDF
336kB

Abstract

I system för långsiktiga konsekvensanalyser behövs regler för hur val av objekt för olika
åtgärder ska ske. För åtgärderna röjning, gallring, föryngringsavverkning och gödsling
finns därför i Hugin-systemet olika regler för att beräkna "prioritetstal" för en provyta. Ett
problem när provytor används som beräkningsenheter är att de kan avvika ganska kraftigt
från medelvärdet för den åtgärdsenhet som den befinner sig i. Eftersom beslut tas för
åtgärdsenheten och inte för den enskilda provytan, måste särskilda avsteg från
provytebaserade prioriteringsregler göras. Dessutom bör avsteg göras för att efterlikna den
faktiska skogsskötseln, som inte alltid stämmer överens med de aktuella
prioriteringsreglerna.
Inom projektet SKA 99 har en ny variant för val av objekt för åtgärd utvecklats. Syftet har
varit att konstruera prioritetstal för användning i långsiktiga avverkningsberäkningar (som
Hugin), baserade på hur åtgärder faktiskt har utförts, enligt information inhämtad från
Riksskogstaxeringens permanenta provytor. I föreliggande rapport beskrivs dels den
tidigare varianten av prioriteringsregler där rangordning sker efter angelägenhetsgrad med
avseende på virkesproduktion, dels den nya varianten baserad på hur skogsägarna faktiskt
valt objekt för olika åtgärder.

Authors/Creators:Holm, Sören and Lundström, Anders
Title:Åtgärdsprioriteter
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2000
Number:73
Number of Pages:17
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Additional Information:SKA 99, Skogliga konsekvensanalyser
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest management, planning, models
Keywords:forest management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-468
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-468
ID Code:8793
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:04 May 2012 07:54
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits