Home About Browse Search
Svenska


Kolinnehåll i skog och mark i Sverige

baserat på Riksskogstaxeringens Data

Lind, Torgny (2001). Kolinnehåll i skog och mark i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 86
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Det bedöms att utsläppen av växthusgaser måste minska kraftigt från nuvarande nivåer
för att klimatförändringarna ska kunna begränsas. För att nå detta krävs det att
förbränningen av fossila bränslen minskar. skogsbrukets kanske främst roll är att bidra
till att reducerade utsläpp av växthusgaser genom produktion av biobränsle som
ersättning för fossila bränslen vid energiproduktion (t.ex. Gustavsson et al. 1995,
Johansson 1996, Börjesson et al. 1997). Förbränning av biobränslen innebär en
recirkulering av redan assimilerad koldioxid till atmosfären och ger sålunda ingen
nettotillförseL Skogsbruket kan också bidra till att reducera C02 halten i atmosfären
genom inbindning av koldioxid i biomassa och mark. Det är alltså viktigt att tillämpa
sådan markvård som inte ökar utsläppen av redan inlagrat kol och lustgas.
LUSTRA är ett MISTRA-finansierat forskningsprogram vid SLU (LUSTRA 2000). Det
övergripande syftet är att värdera hur skoglig markanvändning och skogsbruk påverkar
emissioner av växthusgaser och med utgångspunkt från detta föreslå handlingsvägar
som leder till minskad ökningstakt av koldioxid i atmosfären. skogsbruket kan bidra till
detta på i huvudsak två sätt. Det ena är, som nämns ovan, att ersätta fossila bränslen
med skogsbränsle. Det andra är att binda in kol i träd och mark. En huvuduppgift för
LUSTRA är att lägga fram strategier för hur biomassa på bästa sätt ska skördas på
skogsmark för att sedan användas som ersättning till fossila bränslen. En annan uppgift
är att beräkna lagringskapacitet för kol i mark och strategier för markanvändning och
skogsskötsel så att lagringen av kol i marken kan säkerställas (Lilliesköld & Nilsson
1997).

Authors/Creators:Lind, Torgny
Title:Kolinnehåll i skog och mark i Sverige
Subtitle:baserat på Riksskogstaxeringens Data
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2001
Number:86
Number of Pages:10
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P33 Soil chemistry and physics
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:forests, forest soils, carbon, storage, carbon dioxide, greenhouse effect, monitoring, sweden
Keywords:forests
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-487
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-487
ID Code:8804
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:14 May 2012 06:58
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits