Home About Browse Search
Svenska


Komplement till rikstaxen 75 år

Segebaden, Gustaf von (2000). Komplement till rikstaxen 75 år. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 75
[Report]

[img] PDF
916kB

Abstract

Som framgår av förordet i Rapporten1, visade det sig i ett Skede vara nödvändigt att skära ned
Manus. Det som då togs bort var i allt väsentligt Referat av Diskussioner vid olika Samman­
komster samt av Anslags- och Budgetbehandlingar. Emellertid kan även dessa delar, som ger
en mera detaljerad Bild av Skeendet, ha ett visst bevarandeintresse. De har därför samman­
ställts i detta "komplement" till Rapporten.

Kommissionen, som alltså fick sitt Uppdrag den 10 december 1908, arbetade snabbt och kun­
de redan den 30 Mars 1909 avrapportera detta till Skogsvårdsstyrelserna. Under tiden hade
Landssekreteraren Axel Schotte (1860-1923), med hänvisning till Wedholms Motion och Ut­
skottsutlåtandet, väckt en Motion i Riksdagen om Anslag till Undersökning av Landets Skogs­
tillgångar, där han bl. a. skriver: "En mera utvecklad Lagstiftning till reglerande af Landets hus­
hållning med sina Skogar är trängande och det i högre grad ju mer det kan befaras att Skogska­
pitalet årligen minskas i stället för att vidmakthållas. Hvarje sådan Lagstiftning blir emellertid
mer eller mindre irrande och oviss till sina verkningar, om tillgång ej finnes till systematiskt
utförda sakkunniga Undersökningar om tillväxten och Virkeskonsumtionen. Stödd på sådana
Undersökningar kan Lagstiftningen också lättare anpassas efter olika Landsändars behof. Då de
ifrågasatta Undersökningarna och deras bearbetande torde taga 4 år i anspråk, synes hvarje
uppskof med deras igångsättande böra om möjligt undvikas."

Authors/Creators:Segebaden, Gustaf von
Title:Komplement till rikstaxen 75 år
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2000
Number:75
Number of Pages:58
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest surveys, forest inventories, history, sweden, forest resources
Keywords:riksskogstaxering, taxering, historia
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-509
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-509
ID Code:8815
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:22 May 2012 12:57
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits