Home About Browse Search
Svenska


Mögelproblem i samband med risrensning inom riksskogstaxeringen

en studie för att kartlägga eventuella arbetsmiljörisker

Ståhl, Göran and Blomquist, Göran and Eriksson, Allan (2003). Mögelproblem i samband med risrensning inom riksskogstaxeringen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 117
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

En av flera Målsättningar med Riksskogstaxeringen är att få underlag for att beräkna den
årliga Avverkningen i Sveriges Skogar, samt att fordela denna på Avverkningsformer, Regioner
och Trädkaraktäristiska som avverkade Träds Åldrar och Diametrar. Underlag for dessa
Beräkningar erhålls dels från Återinventering av permanenta Provytor, vilka besöks med 5-lO
Års mellanrum, dels från s.k. Stubbytor på vilka Stubbar från nyligen avverkade Träd mäts in.
Stubbytorna Inventeras om Avverkning genomforts under den senaste Säsongen, d.v.s. under
tiden mellan foregående och innevarande Års Knoppsprickning.
Den aktuella Rapporten rör en Arbetsmiljöfråga i samband med Arbetet på Stubbytor. För att
säkerställa att alla Stubbar (på en Provyta med 7 meters Radie) hittas och mäts in, ska Avverk­
ningsavfall avlägsnas från Provytan innan Mätningarna påbörjas. I samband med detta Arbete
forekornrner ofta att Mögelsporer sprids i Luften. Viss osäkerhet råder om vilka Hälsorisker
som eventuellt är forknippade med det aktuella Arbetsmomentet.
Risdragning genomfors i normalfallet ungefår l gång i Veckan under Fältarbetssäsongen, även
om ett visst lag kan kornrna att utfora ett stort antal Risdragningar under en kortare Period som
en foljd av att Provytorna är slumpvis utlagda. Tiden for att genomfora Momentet varierar
mellan ca 5-60 Minuter på en enskild Provyta.
Syftet med den aktuella Studien var att genomfora Mätningar av Mögelhalten i Luften i
samband med Risrensning på Stubbytor, utvärdera vilka Hälsorisker som foreligger, samt
foreslå Åtgärder for att minimera Riskerna i samband med detta Arbete. Provtagning och
Analyser genomfordes under Säsongen 2003. Hygieniska Gränsvärden for Mögelsporer i Luft
saknas for närvarande. För tolkningen av Mätvärdena svarade Docent Göran Blomquis

Authors/Creators:Ståhl, Göran and Blomquist, Göran and Eriksson, Allan
Title:Mögelproblem i samband med risrensning inom riksskogstaxeringen
Subtitle:en studie för att kartlägga eventuella arbetsmiljörisker
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2003
Number:117
Number of Pages:8
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 303 Health Sciences > Environmental Health and Occupational Health
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest inventories, moulds, logging wastes, working conditions, occupational hazards
Keywords:rikstaxering, taxering, arbetsförhållande, stubbytor, rissanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-510
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-510
ID Code:8816
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:22 May 2012 13:30
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits