Home About Browse Search
Svenska


Fjällinventering

en utredning av innehåll och design

Löfgren, Per and Ståhl, Göran and Walheim, Mats (1999). Fjällinventering. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 50
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

l denna Arbetsrapport redovisas Resultaten av en Utredning som genomförts vid Institutionen för
Skoglig Resurshushållning och Geomatik på Uppdrag av Naturvårdsverket. Syftet var att utreda Innehåll
och Design för en eventuell framtida storskalig Fjällinventering. Omfattningen av Uppdraget var att nå
fram till ett läge där nästa steg vore att genomföra inledande Pilotstudier.
Behovet av Data från Fjällområdet och tänkbara Metoder att samla in desamma har varit föremål för
flera tidigare Studier. Resultaten av dessa har varit viktiga Basdokument i den aktuella Utredningen.
Vad gäller Innehållet i en Fjällinventering är Frågor i anslutning Vegetationen och Förändringar i
Vegetationens sammansättning centrala. En rad andra Frågor för vilka Data från Fjällområdet
efterfrågas diskuteras också.
Inventeringen föreslås baseras på befintlig Förhandsinformation från Fjällområdet. Denna används för
att dela upp Området i någorlunda homogena Polygoner, vilka förs till olika Stratum. Stickprov av
Polygoner väljs sedan Stratumvis. De aktuella Polygonema kan liknas vid Riksskogstaxeringens
Trakter. Inom dem görs Mätningar på Provytor och längs Linjetransekter motsvarande en dags Arbete
för ett Inventeringslag. För att begränsa antalet längre Förflyttningar-som ofta torde kräva Helikopter
-bör Polygonerna slumpas ut på ett sådant sätt att ett Inventeringlag kan upprätta Basläger kring vilka
ett flertal Polygoner återfinns inom rimligt Gångavstånd.
Vid Studier av nödvändig Dimensionering framgick att minsta relevanta omfattning av en Fjällinven­
tering är ca 200 Polygoner. Ett lämpligt antal bedöms dock vara minst 800 stycken, motsvarande en
årlig kostnad om (minst) ca 2.2 miljoner Kronor. Eftersom förändringar snarare än tillstånd normalt
efterfrågas föreslås alla Mätningar bli utförda på permanenta Provytor

Authors/Creators:Löfgren, Per and Ståhl, Göran and Walheim, Mats
Title:Fjällinventering
Subtitle:en utredning av innehåll och design
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1999
Number:50
Number of Pages:28
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:highlands, surveying , methods, data collection, vegetation, environmental impact assessment, Sweden
Keywords:hög landområden, datasamling, vegetation, miljökonsekvensbedömning, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-515
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-515
ID Code:8817
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:24 May 2012 05:58
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits