Home About Browse Search
Svenska


Brattåkerinventeringen

dokumentation av databasen och avdelningsskattningarna

Wallerman, Jörgen (1998). Brattåkerinventeringen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 43
[Report]

[img] PDF
914kB

Abstract

Under 1995 startades Projektet "Inventering och Planering av ett Avdelningsfritt
Skogsbruk" som syftar till att utveckla en Inventerings-och Planeringsmodell för ett
Avdelningsfritt Skogsbruk. Ett led i detta är att tillämpa Iden på en Projektfastighet,
Brattåker utanför Vindeln. Den första delen av Projektet består av att genomföra en
Anpassad Inventering för Insamling av Skogliga Data, där en Avdelningsindelning av
Skogen inte behövs. Den andra Delen av att med Inventeringens Data utveckla Metoder
för att skatta Skogliga Parametrar rumsligt kontinuerligt. I den tredje Delen ska en ny
Planeringsmodell utvecklas, där bland annat Metoder att bilda Åtgärdsenheter är en
central del.
Brattåker ägs av MoDo och var tänkt att nyindelas inom kort, men istället för att
genomföra en traditionell avdelningsvis Inventering bekostade MoDo Projektets
anpassade Inventering. Dessutom genomförde MoDo i egen regi en traditionell
Flygbildstolkning i Stereoinstrument av Området, med Avdelningsavfattning och
Subjektiv Skattning av några Avdelningsparametrar. Detta gjordes eftersom MoDo
behövde en ny, traditionell Avdelningsdatabas skattad med hjälp av den Anpassade
Inventeringen. Skattning av en Avdelningsdatabas ingick som ett villkor för
finansieringen och skall därför genomföras inom Projektet. En Avdelningsdatabas
behövs dessutom för flera andra Forskningsprojekt på SLU, bland annat i ett Projekt
som studerar effekter av Fragmentering av Skogen.
Inventeringen av Brattåker genomfördes Sommaren 1996 och följdes av Rättning och
en första sammanställning av Data. I denna Rapport sammanfattas Arbetet som följde
därefter. En Databas med direkta Inventeringsdata och Skattade Parametrar på Ytnivå
sammanställdes och användes tillsammans med Flygbildstolkningen för att Skatta en
Avdelningsdatabas.
För att kunna använda Inventeringens data, som inte är kopplat till Avdelningsgränser,
till att Skatta Avdelningsparametrar användes Metoder som producerar rumsligt
kontinuerliga Skattningar. Tre sådana Metoder provades; Ordinary Kriging, Neurala
Nätverk med olika Indata, och en kombination av de båda. Med dessa Skattades varje
Parameter på ett Raster med 20x20m Cellstorlek. Avdelningsskattningar bildades med
Medelvärdet av Cellerna inom varje Avdelning. För att kunna utvärdera Metoderna
användes ytterligare ett Datamaterial från Brattåker med Omgivning i denna Studie.
skillnaderna mellan Metoderna var små, men ett av de Neurala Nätverken utvaldes
som den bästa Metoden och användes till att Skatta Avdelningsdatabasen.
Arbetet med att Skatta en Avdelningsdatabas för Brattåker var inte enkelt eftersom det
krävde en kombinering av flera Datakällor med olika Definitioner och Kvaliteter. Detta
tycks märkligt vid en första anblick, men är naturligtvis ett Resultat av att varken
Inventeringen eller Projektet som sådant syftar till att använda Avdelningsbegreppet
Skattningen av Avdelningsdatabasen är inte ett direkt led i Projektets Metodutveckling
utan är mer en Leverans till MoDo Skog AB.

Authors/Creators:Wallerman, Jörgen
Title:Brattåkerinventeringen
Subtitle:dokumentation av databasen och avdelningsskattningarna
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1998
Number:43
Number of Pages:37
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Agrovoc terms:forest inventories, forest stands, data collection, data analysis, computer applications
Keywords:skogens inventeringar, data samling, data analys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-514
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-514
ID Code:8820
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:24 May 2012 05:45
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits