Home About Browse Search
Svenska


Plot-level stem volume estimation and tree species discrimination with CASI remote sensing

Holmgren, Johan and Olsson, Håkan and Wallerman, Jörgen (1999). Plot-level stem volume estimation and tree species discrimination with CASI remote sensing. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 51
[Report]

[img] PDF
428kB

Abstract

Data fran Compact Airborne Spectrographic Imager (CASI) insttilld for fyra spektrala
band (460-495nm, 550-580nm, 660-682nm, 740-762nm) inmatt for fastigheten Kattbole
(Lat.60°00'N, Long.l7°18'E) utanfor Uppsala analyserades tillsammans med skogliga
data fran provytor med 10m radie. Data fran tva flygstrak, ett med flygriktning mot solen
och ett annat vinkelratt mot solen, anvandes i detta fOrsok. Information om stamvolym
och tradsslagsfordelning fanns att tillga for 138 provytor i det forsta och 120 provytor i
det andra straket.
Det fanns en positiv korrelation (R2=0.51-0.53) mellan stamvolym och den inverterade
radiansen fOr samtliga spektrala band pa provyteniva. Det fanns aven en stark korrelation
mellan stamvolym och ett provat matt pa skuggdensitet, vilket indikerar att mangden
skuggor forklarar mycket av korrelationen mellan volym och radians. Korrelationen
mellan volym och radians visade sig vara starkare for sidan mot solen jamfort med sidan
bort fran solen i det flygstrak som lag vinkelratt mot belysningsriktningen.
Provytor med en volym
> 120 m3ha-1 i det forsta flygstraket klassificerades efter
tradslagsfordelning (tall, gran, lOv). Grupper bildades med hjalp av denna klassificering
och hypotesen att det inte fanns nagon skillnad i radians mellan dessa grupper testades.
Det var mojligt att skilja mellan talldominerade och grandominerade ytor. Helt
grandominerade ytor gick dessutom att skilja ut fran grandominerade ytor med ett litet
inslag av tall. Helt talldomierade ytor gick daremot inte att skilja fran talldominerade ytor
med ett litet inslag av gran. For att skilja pa provytor med olika tradslagsfOrdelning var
det narinfraroda bandet bast att anvanda.

Authors/Creators:Holmgren, Johan and Olsson, Håkan and Wallerman, Jörgen
Title:Plot-level stem volume estimation and tree species discrimination with CASI remote sensing
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Spectral data from the Compact Airborne Spectrographic Imager (CASI), with four bands
(460-495nrn, 550-580nrn, 660-682nrn, 740-762nrn) acquired from a forest test area
(Lat.60°00'N, Long.l7°18'E), the Kattbole estate near Uppsala, was analysed together
with forest data from a number of field plots. Data from two flight lines, one towards and
the other perpendicular to the sun was used. Information about stern volume and species
composition from plots with 10-rn radius, 138 in the first and 120 in the second flight
line, was available.
There was a positive correlation (R2=0.51-0.53) between stern volume and the inverted
radiance for all four bands on plot level. The strong correlation between stern volume and
a shadow density measure indicates that shadows explain much of the correlation. For the
flight line perpendicular to the sun, the correlation was stronger for the side towards the
sun compared to the side away from the sun.
In the first flight line, plots with a stern volume> 120 rn3ha-1 were classified according to
the tree species composition (pine, spruce, deciduous trees). Groups were formed based
on the classification, and the hypothesis that there was no difference in spectral radiance
between these groups was tested. It was possible to separate pine dominated plots from
spruce dominated plots. It was also possible to separate spruce dominated plots from
spruce dominated plots with a minor portion of pine, but not pine dominated plots from
pine dominated plots with a minor portion of spruce. The near-infrared band was the best
band for discrimination of tree species.

Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1999
Number:51
Number of Pages:16
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:English
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:remote sensing, forest resources, stems, volume
Keywords:remote sensing, forest resources, stems, volume
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-520
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-520
ID Code:8852
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:24 May 2012 09:44
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits