Home About Browse Search
Svenska


Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2009

slutrapport

Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2012). Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2009. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 4
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Ett stort problem vid föryngring av barrträd i Sverige är skador orsakade av snytbaggen, Hylobius abietis (L.). Skadorna orsakas av den fullbildade skalbaggen då den äter av bark på stam och grenar på bl.a. gran- och tallplantor. Många plantor ringbarkas eller får så stor del av barken avgnagd att de dör.
Behandling med insekticider har hittills varit det vanligaste sättet att i möjligaste mån skydda plantorna från snytbaggeskador. Användandet av mekaniska plantskydd ökar dock, delvis för att allt fler skogsföretag blir FSC-certifierade. Certifierade företag måste satsa mer på giftfria alternativ och behöver även söka dispens årligen hos FSC för att få använda insekticid som skydd för barrplantor. Merit Forest är den enda av de godkända insekticiderna som certifierade företag kan få dispens att använda för närvarande.
En annan mycket viktig åtgärd för att minimera snytbaggeskadorna är att plantera i ren mineraljord, som erhålls med markberedning.
Rapporten redovisar resultat från ett försök med 12 olika behandlingar samt ett obehandlat försöksled som testades under tre år på omarkberedd mark och ett försök där fyra av behandlingarna och ett obehandlat försöksled testades i markberedd mark. I omarkberedd mark hade insekticiderna, både med engångsbehandling och med ombehandling, bäst effekt mot snytbaggeskador och allra bäst var Hylobi Forest. I markberedd mark var Merit Forest med ombehandling och Conniflex de mest effektiva skydden mot snytbaggeskador.
Denna studie ingår i Snytbaggeprogrammet vid SLU, som finansieras av skogsnäringen genom deras bidrag på 3 öre per insekticidbehandlad planta.

Authors/Creators:Härlin, Carina and Eriksson, Stefan
Title:Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2009
Subtitle:slutrapport
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

A major problem in regeneration of conifers in Sweden is seedling mortality caused by the pine weevil, Hylobius abietis (L.). The adult weevils feed on the bark on the stem of newly planted spruce and pine seedlings, which are thereby frequently girdled and killed.
Insecticide treatment of seedlings has so far been the most common way to protect seedlings from damages. However, the use of various physical feeding barriers for protecting seedlings is increasing. This development is in part due to that all major Swedish forest companies are FSC certified, and certified companies are obliged to phase out their use of insecticides. Merit Forest (imidacloprid) is the only approved insecticide that certified companies can get an exemption to use at this point. An additional important measure to minimize the pine weevil damages is to plant the seedlings in bare mineral soil, achieved by scarification.
This report presents results from one trial in unscarified soil with 13 different treatments and one in scarified soil with five treatments (both including an untreated control). Both trials were conducted at the same three locations, and they lasted for three years. In unscarified soil the insecticides had the best effect against pine weevil damages and among them, Hylobi Forest (lambda-cyhalothrin) treated seedlings had the least damages. In scarified soil Merit Forest and Conniflex (coating with fine sand) were the most effective protectors.
This study was part of the Swedish Hylobius Research Program financed by the Swedish forestry sector.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
Year of publishing :2012
Number:4
Number of Pages:17
Place of Publication:Asa
Publisher:Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H10 Pests of plants
K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Forestry
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Plant and forest protection
Agrovoc terms:hylobius abietis, insecticides, forest pests, pest control equipment, plant protection, insect control
Keywords:mekaniska plantskydd, Hylobius, insekticid
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-498
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-498
ID Code:8893
Department:(S) > Unit for Field-based Forest Research
Deposited By: Ola Langvall
Deposited On:18 May 2012 07:42
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits