Home About Browse Search
Svenska


Ledarskap och lärande

chefens lärande i småskaliga företag med livsmedelsförädling i Skåne

Alwall Svennefelt, Catharina (2010). Ledarskap och lärande. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:25
[Report]

[img] PDF
926kB

Abstract

Trots den ökade betydelsen av kompetensutveckling i arbetslivet saknas i stor utsträckning forskning om utbildning och lärande, dess förutsättning, processer och effekter i små företag med livsmedelsförädling.
Mot denna bakgrund och i fokus för denna studie står frågor som kompetens, kompetensutveckling och lärande inom företag med småskalig livsmedelsförädling. Syftet har varit att skapa en kunskapsbas kring chefens erfarenheter kring lärandet.
Framställningen baseras sig på en enkätstudie som utgått från chefens erfarenheter rörande kompetens, kompetensutveckling och lärande knutet till sitt arbete. Studien gör således ett försök att med utgångspunkt dels i teorier och dels i forskning om lärande försöka belysa
frågor kring;
• Lärandets innehåll – vad som lärs
• Lärandeprocessen – hur lärande i arbetet går till
• Faktorer som underlättar och försvårar lärande på individnivå

För de chefer som ingår i studien sker lärandet i huvudsak i den praktiska miljön. Det finns en stor tillit till lärande och kunskapsinhämtning via samtal och interaktion med omgivande nätverk som leverantörer och kunder. Cheferna lär sig i hög grad när det uppstår problem.
Lärandet handlar till stor del om att behärska situationer i arbetsutförandet, i rollen som chef, med sina anställda och företaget i stort.

Cheferna beskriver att de i första hand lär sig när lärandet är planerat och målinriktat, men även när det uppstår störningar och problem i produktionen. Att ensam tvingas lösa problem är ytterligare en faktor för lärandet. Besök på mässor och konferenser, men även vid samtal
med leverantörer, kunder, externa personer i sitt nätverk såväl som med företagets medarbetare är sammanhang man tar in kunskaper på.
Inte sällan uppstår konflikter mellan behov krav från produktion och andra sidan. Detsamma gäller för konflikter mellan behovet och krav på lärande och kostnadsbesparingar.
För att fylla glappet som uppstår mellan det formella lärandet dvs. planerade utbildningar och det informella lärandet för cheferna som ingår i studien, kan det vara nödvändigt att utveckla utbildningsformer som bygger på en integration mellan dessa två.
När småföretagare samlas i formella lärandenätverk är det inte bara kunskaperna som förbättras, deltagandet kan bidra till att cheferna känner en ökad trygghet i sitt chefskap och därmed vågar utmana och förändra rådande rutiner.

Authors/Creators:Alwall Svennefelt, Catharina
Title:Ledarskap och lärande
Subtitle:chefens lärande i småskaliga företag med livsmedelsförädling i Skåne
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :June 2010
Number:2010:25
Number of Pages:76
Place of Publication:Alnarp, Sverige
Publisher:Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM), Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-86373-32-0
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E12 Labour and employment
E Economics, development, and rural sociology > E20 Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Subjects:Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES
Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES > Social sciences > Pedgogical work
Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES > Other social sciences
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES > Other social sciences > Labour market research
Keywords:ledarskap, lärande, livsmedelsförädling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-533
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-533
ID Code:8904
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: Professor Peter Lundqvist
Deposited On:28 May 2012 08:40
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits