Home About Browse Search
Svenska


Äldre lantbrukares olycksrisker

Nilsson, Kerstin and Pinzke, Stefan (2011). Äldre lantbrukares olycksrisker. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:22
[Report]

[img] PDF
264kB

Abstract

Sammanfattning
Antalet äldre inom lantbruket ökar och med anledning av detta är det särskilt intres-sant att studera risker och olyckor utifrån ett åldersperspektiv. Syftet med denna stu-die var att kartlägga omfattningen och omständigheter kring olyckor, händelseförlopp samt typ av personskador i både lantbruks- och trafikmiljö.
Projektet omfattar två delstudier som bygger på ett sedan tidigare insamlat datamate-rial vid Arbetsvetenskap, SLU i Alnarp och Statistiska Centralbyrån (SCB) om dels 1) olyckfall och skador inom lantbruket (Pinzke & Lundqvist, 2007) och dels 2) olycksfall med traktorer och motorredskap i trafiken från Trafikskaderegistret (Pinzke & Lund-qvist, 2004; Lundqvist & Pinzke, 2007).
Delstudie 1) Lantbruksolycksfall
Det var 7 procent av de tillfrågade lantbruksföretagen som angav att det inträffat minst en olycka under verksamhetsåret 2004. Det var främst män som skadades framför allt bland de äldre åldersgrupperna. Skadorna var oftast kläm/krosskador, skelettskador och sårskador hos alla åldersgrupper. De oftast skadade kroppsdelar-na hos äldre var höft, ben, knä och fingrar. De äldre var överrepresenterade i grup-pen som hade längre period med frånvarodagar från arbetet på grund av skadan. Den huvudsakliga händelsen med äldre var djursparkar samt maskin och fordons-olyckor, och olyckorna inträffade främst vid djurhantering och vid avverkning.
Delstudie 2) Trafikolycksfall
Förarna till traktorerna i de 990 olyckorna var i åldern 12-91 år. I förhållande till det genomsnittliga inträffade olyckorna främst hos de äldre åldersgrupperna i augusti, på en måndag eller tisdag och i dagsljus. Det var även i förhållande till genomsnittet mer vanligt att olyckorna med äldre traktorförare inträffade i uppehållsväder, med torr vägbana och på en väg med 90 km/h. I olyckorna med äldre traktorförare var det även vanligare förekommande att olyckan inträffade vid avsvängning, i samröre med personbil, och där fordonen körde i samma riktning.
Sammanfattningsvis visar resultaten från de två delstudierna att ålder och åldrandet tycks ge andra förutsättningar och påverkar händelseförloppet vid olycksfall såväl inom lantbruket som vid olycksfall med traktorer i trafiken. Med anledning av detta torde därför äldre vara av särskilt intresse för riktade förebyggande arbets- och tra-fikmiljöinsatser med syfte att minska risken för olyckor och personskador.

Authors/Creators:Nilsson, Kerstin and Pinzke, Stefan
Title:Äldre lantbrukares olycksrisker
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2011
Number:2011:22
Number of Pages:25
Place of Publication:Alnarp, Sverige
Publisher:Område för Arbetsvetenskap, ekonomi, och miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-86373-73-3
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES
Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES > Social sciences
Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES > Social sciences > Demography
Obsolete subject words > MEDICINE
Obsolete subject words > MEDICINE > Social medicine > Public health medicine research areas > Occupational physiology
Obsolete subject words > MEDICINE > Social medicine > Public health medicine research areas > Public health science
Obsolete subject words > MEDICINE > Social medicine > Public health medicine research areas > Occupational medicine
Keywords:äldre, arbetsmiljö, lantbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-547
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-547
ID Code:8906
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: PhD Kerstin Nilsson
Deposited On:30 May 2012 07:31
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits