Home About Browse Search
Svenska


Äldre lantbrukares arbetssituation och hälsa

Nilsson, Kerstin (2011). Äldre lantbrukares arbetssituation och hälsa. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:37
[Report]

[img] PDF
193kB

Abstract

Sammanfattning
Det är med hänsyn till resultaten i detta projekt viktigt att ta hänsyn till det funktionella åld-randet på de flesta arbetsplatser, och inom lantbruket i synnerhet. Det är viktigt att se över arbetsprocessen utifrån de äldres funktionella åldrande med sämre reaktionsförmåga, syn och hörsel etc. Vissa fysiskt tunga, stressande och krävande arbetsmoment beskrev intervjuperso-nerna att de slutat med eller leja bort, medan andra hade bytt produktionsinriktning för att underlätta arbetet. Enkätstudien visade att äldre lantbrukare tog längre tid på sig att återhämta sig och fick oftare skelettskador samt oftare skadade fötter, tår och anklar än andra ålders-grupper. Det är därför viktigt att genomföra förändringar av arbetsprocesser med hänsyn till det funktionella åldrandet, se till att lägga in pauser i arbetet och se till att förlänga möjlighe-ten för återhämtningstid mellan arbetspassen. Det är även viktigt att som lantbrukare vara noga med att använda funktionell skyddsutrustning och arbetskläder för att förhindra skador.
Det som främst angavs som orsak till att en del lantbrukare arbetade efter 65 år i intervjustu-dien var om deras hälsa tillät detta, om de såg sitt arbete som meningsfullt samt om de kände sig stimulerade och uppskattade för det arbete som de utförde. Generationsskiftet var också en mycket viktig faktor som påverkade när lantbrukarna lämnade arbetslivet, men som inte på-verkade de andra yrkesgruppernas pensionsplanering.
De äldre lantbrukarna som var med i denna intervjustudie tycktes ha ett bättre utgångs-läge till ett förlängt arbetsliv än de som var medarbetare eller andra småföretagare. Detta då lantbrukarna i större omfattning än andra yrkesgrupper kunde styra över sig själv och sin verksamhetsinriktning. Alla de intervjuade lantbrukarna hade många inriktningar inom sitt företag som de hade anpassat utifrån marknad, efterfråga och eget intresse. De beskrev att de som äldre i arbetslivet kände sig trygga av att ha ålderspensionens ekonomiska beredskap i ryggen och kunde nu vidareutveckla någon del av verksamheten som de trivdes med samtidigt som de slutade med mindre stimulerade eller slitsamma arbetsuppgifter.
Att kunna styra över sin tid och när, hur och vad som skulle göras ökade både äldre lantbrukare och de andra yrkesgruppernas vilja och möjlighet att kunna arbeta vidare efter 65 år. De som inte hade haft möjlighet till detta eller hade fått problem med hälsan beskrev främst detta som en anledning till att lämnat arbetslivet tidigare.
5

Authors/Creators:Nilsson, Kerstin
Title:Äldre lantbrukares arbetssituation och hälsa
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2011
Number:2011:37
Number of Pages:26
Place of Publication:Alnarp, Sverige
Publisher:Område för Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-86373-88-7
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X38 Human medicine, health, and safety
Subjects:Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES
Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES > Social sciences
Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES > Social sciences > Demography
Obsolete subject words > MEDICINE
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Older people and ageing
Obsolete subject words > MEDICINE > Social medicine > Public health medicine research areas > Public health science
Obsolete subject words > MEDICINE > Social medicine > Public health medicine research areas > Occupational medicine
Keywords:Äldre, arbetsmiljö, lantbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-548
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-548
ID Code:8907
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: PhD Kerstin Nilsson
Deposited On:30 May 2012 08:13
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits