Home About Browse Search
Svenska


Hybridisering av mobila maskiner

översikt över teknikläget samt drivkrafter och begränsningar för framtida utveckling

Larsson, Gunnar (2012). Hybridisering av mobila maskiner. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 43
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Denna rapport är en förstudie av faktorer som påverkar hybridisering av mobila maskiner. Studien har omfattat drivkrafter och begränsande faktorer för hybridisering samt en överblick av det nuvarande läget gällande forskning och utveckling inom området samt kommersialisering av hybridfordon.

Icke-väggående hybridfordon har till viss del samma för- och nackdelar som väggående hybridfordon. Detta gäller t.ex. minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp på
bekostnad av ökade tillverkningskostnader. Samtidigt skiljer de sig inom andra områden. Detta gäller t.ex. i tekniskt hänseende där högt vridmoment vid låga hastigheter och ökad kontrollerbarhet är viktiga fördelar för hybridfordon, samtidigt som fordonen används i en tuffare miljö än vägfordon vilket kan göra hybridisering svårare. Hybridernas ekonomiska konkurrenskraft påverkas positivt av den ökade produktivitet som följer av det höga vridmomentet vid låga hastigheter, samtidigt är möjligheterna till grön PR begränsande jämfört med vägfordon.

Med undantag för vissa mindre sektorer (som gaffeltruckar) befinner sig hybridfordonen i en introduktionsfas för mobila maskiner. Många olika typer av topografier (serie, parallell, kombinationer), lagringsmedier (batterier, superkondensatorer) och styrregler prövas och få entydiga trender finns för dessa faktorer. Däremot är det relativt entydigt för vilka fordonsdelar som eldrift främst används. För grävmaskiner är det rotationen av överkroppen som främst elektrifieras, medan det för hjullastare är hjuldrivlinan som elektrifieras. Uppgifter om hur mycket bränsleförbrukningen kan minska varierar betydligt mellan olika forskargrupper och tillverkare, beroende på variation i hybridiseringsgrad, arbetscykel m.m.
Utveckling av fordon drivna med bränsleceller förekommer inom gaffeltruckssektorn, men är i övrigt begränsat till konceptfordon och liknande.

Authors/Creators:Larsson, Gunnar
Title:Hybridisering av mobila maskiner
Subtitle:översikt över teknikläget samt drivkrafter och begränsningar för framtida utveckling
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This report is a pre-study of factors influencing Hybridisation of non-road mobile machinery. The study has included incentives and constraints for hybridisation and an overview of the current state of research and development in the area as well as the commercialization of
hybrid vehicles.

Non-road hybrid vehicles have to some extent the same advantages and disadvantages as hybrid road vehicles, such as reduced fuel consumption and reduced emissions at the expense of increased manufacturing costs. However, there are also differences. Concerning technical aspects important benefits of hybridisation specific to non-road vehicles include high torque at low speeds and increased controllability, while on the other hand the environment is
tougher for electric components. The economic competitiveness of non-road hybrids is positively affected by the increased productivity originating from the higher torque at low speeds, while the possibility of green PR is limited is comparison with road vehicles.

With the exception of some minor sectors (such as forklifts) hybrid non-road mobile machinery are in an introductory phase. Many different types of topographies (serial, parallel), storage devices (batteries, super capacitors) and control strategies are tested and few
clear-cut trends exist for these factors. However, it is quite clear which parts of the vehicles that are the focus for hybridisation. For excavators, it is the rotation of the upper body that is hybridised, while for wheel loaders it is the wheel drivetrain that is the focus of hybridisation. Information on how much fuel consumption can be reduced varies considerably between different research groups and manufacturers, corresponding to variation in degree of hybridisation, duty cycle etc. Development of vehicles powered by fuel cells take place in the forklift sector, but is otherwise limited to concept vehicles.

Series Name/Journal:Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU
Year of publishing :2012
Number:43
Number of Pages:66
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1654-9406
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:N Machinery and buildings > N01 Agricultural engineering
N Machinery and buildings > N20 Agricultural machinery and equipment
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 201 Civil Engineering > Transport Systems and Logistics
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 203 Mechanical Engineering > Energy Engineering
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
Keywords:hybridisering, elektricitet, teknikbeskrivning, mobila maskiner, arbetsmaskiner, grävmaskiner, bulldozer, hjullastare, grävlastare, gaffeltruckar, jordbruksmaskiner, traktorer, skördetröskar, fälthackar, skogsmaskiner, skotare, skördare, hälsa, ekonomi, prestanda, fordonsgeometri, energianvändning, lagstiftning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-559
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-559
ID Code:8935
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
External funders:Trafikverket
Deposited By: Dr Gunnar Larsson
Deposited On:12 Jun 2012 12:00
Metadata Last Modified:08 Sep 2017 10:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits