Home About Browse Search
Svenska


Potential för bränslebesparingar genom hybridisering av hjullastare

Larsson, Gunnar (2012). Potential för bränslebesparingar genom hybridisering av hjullastare. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 44
[Report]

[img] PDF
482kB

Abstract

I projektet har studerats hur olika faktorer påverkar möjligheterna till bränslebesparing genom hybridisering. Hur pass stor denna minskning blir beror på en stor mängd variabler som hur fordonet används, miljön det används i (t.ex. rullmotstånd) och själva fordonet.

De variabler som har störst inverkan på de potentiella bränslebesparingarna genom hybridisering är: rullmotstånd, maxhastighet, längd på cykeln.

Genom hybridisering kan energiförbrukningen teoretiskt minska med omkring 60 % för den ”korta cykeln” under de flesta förhållanden för vilken modellen använts. Vid längre
cykellängd minskar potentialen för bränslebesparingar. Om alla interna förluster kan undvikas (vilket kan ses som ett teoretiskt extremfall som steg för steg närmas vid full elektrifiering) är en minskning på omkring 80 % teoretiskt möjligt.

Den reellt genomförbara minskningen beror även på hastighet på inbromsningen samt de ingående elektriska komponenternas verkningsgrad och förmåga att hantera effekt. Med
nuvarande komponentprestanda och prisnivåer är den begränsande faktorn lagringsmediet.
Det som begränsar är dess förmåga att ta emot effekt. Detta göra att för närvarande är superkondensatorer det mesta intressanta alternativet för energilagring för hybridhjullastare.

Authors/Creators:Larsson, Gunnar
Title:Potential för bränslebesparingar genom hybridisering av hjullastare
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The project studied how various factors affect the potential for fuel savings through hybridization. The magnitude of these savings depends on a number of variables such as how the vehicle is used, the environment in which it is used and the vehicle itself.

The variables that affect the potential for fuel savings the most are: rolling resistance, maximum vehicle velocity and length of driving cycle. It is theoretically possible to reduce the energy consumption by about 60 % through hybridization for the "short cycle" under most
circumstances. Longer cycle lengths reduce the potential for fuel savings. If all internal losses
can be prevented (equivalent of a theoretical extreme that is step for step approached by full electrification) a reduction of around 80 % is theoretically possible.

Actual fuel saving also depends on the rate of deceleration as well as energy efficiency and ability to handle high power of the involved electric components. At current component capacities and prices the storage medium is the limiting factor, due to its limited capacity to absorb power. At current conditions the most interesting alternative for energy storage is therefore supercapacitors, as they are more able to handle high powers than batteries.

Series Name/Journal:Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU
Year of publishing :2012
Number:44
Number of Pages:22
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1654-9406
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:N Machinery and buildings > N20 Agricultural machinery and equipment
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 203 Mechanical Engineering > Energy Engineering
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 203 Mechanical Engineering > Other Mechanical Engineering
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Energy Systems
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
Keywords:hybridisering, elektricitet, mobila maskiner, arbetsmaskiner, hjullastare, energi, ekonomi, prestanda, potential, energianvändning, komponentstorlek, verkningsgrad, effekt, lagringskapacitet, regenerering, rekuperering, skopa, hög, rullmotstånd, kinetisk energi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-563
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-563
ID Code:8936
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
External funders:Trafikverket
Deposited By: Dr Gunnar Larsson
Deposited On:19 Jun 2012 11:13
Metadata Last Modified:08 Sep 2017 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits