Home About Browse Search
Svenska


Slaughter - not only about animals

an interdisciplinary study of handling of cattle at slaughter

Wiberg, Sofia (2012). Slaughter - not only about animals. Skara : Sveriges lantbruksuniv. , Avhandling (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa), 1652-750X ; 5
ISBN 978-91-576-9086-9
[Licentiate thesis]

[img] PDF
495kB

Abstract

In order to get meat for human consumption animals have to be slaughtered. In Sweden, about 450,000 cattle are slaughtered every year; in 2011 93% of these were slaughtered at the 16 largest slaughter plants. Maintaining acceptable animal welfare standards in the industrial slaughter of animals places great demands on the management and staff. Good animal welfare means that consideration has been given to the animals' biology and subjective experience and to its possibilities to adapt to the environment. Previous research has shown that the interior design in a slaughter plant and the way animals are handled are important for animal welfare.

The aim of the studies included in this thesis was to use an interdisciplinary approach to describe and analyse human-animal interactions around the slaughter of cattle, to identify important factors for the maintenance of good animal welfare. In the first study, pre-defined behaviours of randomly chosen animals and the stockpersons handling them prior to slaughter were recorded. In the second study, data was collected through ethnographic observations at slaughter and interviews with stockpersons and slaughter plant management. Results show that a part of the animals were driven to stunning and stunned without performing or receiving any of the pre-defined behaviours. The behaviours perceived as most detrimental for the animal welfare were observed only a few times. A theme that recurred in the ethnographic observations and interviews with stockpersons and management was denoted work flow, meaning that there was a smooth flow in the work without unwanted interruptions. For management, work flow was important for efficient production and for stockpersons for the feeling of a good working day. Animal flow is crucial for work flow and can have a major impact on animal welfare.

A good planning of the incoming animal transports is an important factor to maintain a good animal welfare. An appropriately designed slaughter plant interior can facilitate the driving of animals and thus promote a smooth and even animal flow and a good work flow. Routines and methods for the driving of animals at slaughter plants need to be further discussed to avoid unnecessarily rough driving.

Authors/Creators:Wiberg, Sofia
Title:Slaughter - not only about animals
Subtitle:an interdisciplinary study of handling of cattle at slaughter
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

För att få kött måste man slakta djur. I Sverige slaktas omkring 450 000 nötkreatur varje år; 2011 slaktades 93% av dessa på de 16 största nötslakterierna i landet. Bibehållen djurvälfärd vid storskalig slakt av djur ställer stora krav på utföraren. Med god djurvälfärd menas att hänsyn har tagits till djurens biologiska förutsättningar och subjektiva upplevelse samt att de ges möjlighet att anpassa sig till omgivningen. Tidigare forskning visar att inredningens utformning har betydelse för djurens välfärd. Otillräcklig belysning eller branta nivåskillnader där djuren ska gå kan göra att de stannar, och hala eller slitna golv ökar risken för att djuren halkar. Tidigare forskning visar också att djur kan bli stressade av hantering och att det finns ett samband mellan skötarnas attityd och beteenden gentemot djuren. I vissa fall kan inredningens utformning påverka skötarnas möjligheter att hantera djuren på ett korrekt sätt; höga väggar i drivgångar kan försvåra drivning framåt och skarpa svängar som gör att djuren stannar upp kan göra att skötarna driver djuren hårdare för att alls få dem att gå.

Syftet med studierna i den här avhandlingen var att med en tvärvetenskaplig ansats beskriva och analysera interaktioner mellan djur och människa vid storskalig slakt av nötkreatur, för att identifiera viktiga faktorer för en god djurvälfärd. I avhandlingens första studie observerades och registrerades definierade beteenden hos slumpmässigt utvalda djur och de skötare som hanterade dessa djur på slakteriet. I den andra studien samlades data in dels genom etnografiska beskrivningar, där händelser som involverade djur och skötare beskrevs av observatörerna i fri text, dels genom intervjuer av skötare och slakteriledning.

Resultatet visar att ett antal djur drivs in och bedövas utan att de utför några av de specifikt studerade beteendena eller får några av de studerade skötarbeteendena riktade mot sig. Ett fåtal djur utförde eller fick ta emot många beteenden, men de beteenden som bedömdes vara mest negativa för djurens välfärd observerade endast ett fåtal gånger. Många av skötarbeteendena utfördes av ett fåtal skötare, och en del olämpliga beteenden såsom upprepad användning av elpåfösare observerades. Ett tema som återkom i de etnografiska beskrivningarna och i intervjuer med skötare och ledning kan beskrivas med ordet "flyt", vilket innebar att arbetet flöt på utan några oönskade avbrott. För ledningen var flyt viktigt för effektivitet i produktionen. För slaktarna var det, som i de flesta jobb, viktigt med flyt i arbetet för att de skulle vara nöjda med arbetsdagen. Något som i hög grad påverkar flytet i arbetet är djurflödet, vilket också kan ha stor påverkan på djurvälfärden. Ett ojämnt djurflöde observerades vid flera tillfällen, och många av de observerade beteenden som utfördes av skötarna uppfattades som otåliga.

Slutsatsen är att god planering av inkommande slakttransporter samt inredning anpassad till både djur och människor är viktiga faktorer för en god djurvälfärd. En ändamålsenlig inredning kan förenkla drivningen av djuren samt främja ett jämnt djurflöde och därmed ett bra arbetsflyt. Rutiner och metoder för att driva djur till slakt behöver ses över och diskuteras för att minimera onödig eller hård drivning av djuren.

Series Name/Journal:Avhandling (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
Year of publishing :August 2012
Number:5
Number of Pages:40
Papers/manuscripts:
NumberReferences
I.Wiberg, S., Berg, C., Cvek, K., Lunner Kolstrup, C. and Hultgren, J. Animal and stockperson behaviours associated with poor cattle welfare at Swedish slaughter plants. Manuscript.
II.Wiberg, S., Widell, G., Lerner, H., Gamble, A., Lunner Kolstrup, C., Berg, C., Cvek, K. and Hultgren, J. Handling of cattle at slaughter at four Swedish slaughter plants – a qualitative analysis. Manuscript.
Place of Publication:Skara
Publisher:Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9086-9
ISSN:1652-750X
Language:English
Additional Information:Titel projekt: People and Animal Welfare at Industrialised Slaughter and Euthanasia Akronym: PAWISE
Publication Type:Licentiate thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
L Animal production > L70 Veterinary science and hygiene - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Agricultural Occupational Health and Safety
Agrovoc terms:cattle, slaughtering, transport of animals, abattoirs, livestock management, animal behaviour, human behaviour, animal welfare, animal husbandry
Keywords:animal welfare, behaviour, cattle, handling, slaughter plant, stockperson
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-579
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-579
ID Code:8993
Department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
External funders:FORMAS
Deposited By: Sofia Wiberg
Deposited On:23 Aug 2012 11:24
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits