Home About Browse Search
Svenska


Nedbrytningsstudie av bekämpningsmedel i näringslösning

Alsanius, Beatrix and Bergstrand, Karl-Johan and Nordmark, Per (2012). Nedbrytningsstudie av bekämpningsmedel i näringslösning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:16
[Factsheet]

[img] PDF
964kB

Abstract

I vattendrag i växthustäta områden har bekämpningsmedelsrester kunnat spåras. En trolig väg är att bekämpningsmedelsrester tar sig ur växthuset via dräneringslösningen. För slutna odlingssystem skulle det kunna innebära att bekämpningsmedel som rinner ner i odlingssubstratet, öppna uppsamlingskanaler av dräneringsvatten eller direkt in i näringslösningen inte – som förutsatt – bryts ner, utan förekommer i näringslösningen efter karenstidens slut. Bekämpningsmedel i en recirkulerande näringslösning kan endast försvinna genom kemisk eller biologisk nedbrytning. Vi testade i en inledande studie
• om bekämpningsmedelsrester finns efter karenstidens slut och
• hur snabbt de eventuellt kan brytas ner.
Teldor WG 50 används mot gråmögel i tomatodling. Vi använde Teldor WG50 som modellsubstans (aktiv substans: fenhexamid) i en hundradelskoncentration av en vanlig sprutlösning. Undersökningen pågick under 21 dagar, dvs sju gånger längre än preparatets karenstid. Prover togs vid 6 tillfällen, nämligen 0, 1, 2, 4, 8 eller 21 dagar efter tillsats av substansen. Utöver detta följde vi halten av organiska ämnen, ledningstal och pH samt förekomsten av bakterier och svampar (levande celltal) i medier utan och med Teldor samt dynamiken av mikrobiella samhällen under inkubationen. Vi undersökte också om det fanns bakterier och svampar som kan växa till med Teldor som enda energikälla. Vi konstaterade att
• halten fenhexamid inte förändrades under observationsperioden;
• halten löst organiskt kol inte förändrades under observationsperioden;
• ledningstalet och pH ökade något under observationsperioden;
• levande celltal (CFU/ml) av bakterier och svampar varierade inte nämnvärt under observationsperioden;
• levande celltal av fluorescerande pseudomonader ökade något under observationsperioden;
• levande celltal av svampar påverkades signifikant då de odlades i medium med fenhexamid;
• organismer från dräneringslösningen överlevde väl under de näringsfattiga betingelserna på vattenagar med tillsats av Teldor;
• sammansättningen av mikrobiella samhällen i dräneringslösningen förändrades över tid i närvaro av Teldor.
Vi drar slutsatsen att fenhexamid inte bryts ner i näringslösning under den tre dagar långa karenstiden, att rester av Teldor kan kvarstå under en lång tid i näringslösning och att mikroorganismer i dräneringslösningen inte bidrog till nedbrytningen av det tillsatta bekämpningsmedlet.

Authors/Creators:Alsanius, Beatrix and Bergstrand, Karl-Johan and Nordmark, Per
Title:Nedbrytningsstudie av bekämpningsmedel i näringslösning
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :August 2012
Number:2012:16
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Partnerskap Alnarp
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F61 Plant physiology - Nutrition
H Protection of plants and stored products > H20 Plant diseases
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Horticulture
Keywords:bekämpningsmedelsrester, fenhexamid, hydroponiska odlingssystem, grönsaker, slutna system, Teldor WG 50, växthus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-577
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-577
ID Code:8997
Department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Deposited By: Professor Beatrix W. Alsanius
Deposited On:23 Aug 2012 06:57
Metadata Last Modified:16 Oct 2015 04:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits