Home About Browse Search
Svenska


Höstvetets förmåga att allelopatiskt reducera tillväxten av renkavle

inventering av aktuella höstvetesorter och nya genkällor

Bertholdsson, Nils-Ove (2012). Höstvetets förmåga att allelopatiskt reducera tillväxten av renkavle. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:25
[Factsheet]

This is the latest version of this item.

[img] PDF
1MB

Abstract

Renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) utgör ett allt större problem i sydsvenskt höstveteodling. Anledningen är milda vintrar och en ökad ensidig höstveteodling. Svårigheter att kemiskt bekämpa renkavle liksom andra gräsogräs gör det svårt att hålla renkavlen under kontroll. Inte mist då renkavle har stor benägenhet att utbilda resistens mot herbicider. I dag finns det många fält med resistent renkavle för en eller flera herbicider. Redan ett fåtal plantor påverkar kärnskörden och 100 plantor per m2beräknas ge ett skördebortfall på ett ton eller mer. Dessutom ökar problemen drastiskt pga en rik fröskörd. Detta och när det inte finns några verksamma herbicider, gör att det blir omöjligt att odla höstsådda stråsäd om inte mycket speciella åtgärder vidtas. En sådan vore att välja sorter som klarar konkurrensen bättre med renkavle. I detta faktablad redovisas resultaten från en inventering av ett 40-tal aktuella höstvetesorters förmåga att allelopatiskt d.v.s genom att utsöndra tillväxthämmande ämnen via rötter och blad påverka tillväxten av renkavle. I projektet har studier även gjorts 45 vetelinjer där delar av vetegenomet byts ut av råggenomet. För allelopatistudierna har ett enkelt biotest används. En uppföljning på ett begränsat material har även gjorts i fält. Resultaten visar att det finns en stor variation i befintligt sortmaterial i att hämma rottillväxten hos både resistent och icke-resistent renkavle. Högst påverkan hade dock två rågvetesorter som ingick i studien, samt några nya sorter samt nummersorter. Tyvärr har flera av dessa sorter även en svag vinterhärdighet. Ett fåtal linjer med gener från råg hade även en hög allelopatisk aktivitet. Ändå var det rågvete, dvs genotyper med hela råggenomet som var bäst. Fältförsöken visade att biotestet åtminstone delvis var relevant för sortens påverkan på renkavle även i fält.

Authors/Creators:Bertholdsson, Nils-Ove
Title:Höstvetets förmåga att allelopatiskt reducera tillväxten av renkavle
Subtitle:inventering av aktuella höstvetesorter och nya genkällor
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :30 August 2012
Number:2012:25
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Partnerskap Alnarp
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F30 Plant genetics and breeding
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Plant breeding
Keywords:Renkavle, Höstvete, Allelopati
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-600
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-600
ID Code:9010
Department:(LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)
Deposited By: Ph.D. Nils-Ove Bertholdsson
Deposited On:03 Sep 2012 07:30
Metadata Last Modified:17 Apr 2015 13:45

Available Versions of this Item

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits