Home About Browse Search
Svenska


Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor

sammanfattning av kunskapsläge med erfarenheter från ett europeiskt miljöprojekt

Hansson, David and Schroeder, Håkan (2009). Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
129kB

Abstract

Under 2004 genomförde SLU i Alnarp en intervjuundersökning bland kommunala förvaltare
av hårdgjorda ytor. Ogräsen upplevdes i 76 % förvaltningarna som problem och 67 % ansåg
att problemen ökat under de senaste 3-5 åren. (Schroeder & Hansson, 2006). Ogräs har blivit
besvärligare att bekämpa på hårdgjorda ytor som ett resultat av: att kemisk
ogräsbekämpningen har förbjudits, felaktigt anlagda hårdgjorda ytor som inte kan förhindra
ogrästillväxt, minskade resurser till renhållning av ytorna, minskade eller oförändrade anslag
till ogräsbekämpning, ökade kostnader för icke-kemisk ogräsbekämpning jämfört med
kemisk. Beräkningar som genomförts av ansvariga förvaltare antyder upp till 5 gånger så
höga kostnader jämfört med kemisk bekämpning med glyfosatpreparat (t.ex. Roundup).
(Schroeder & Hansson, 2006). I denna artikel ges en översikt på vilka alternativa
bekämpningsmetoder som används för att bekämpa ogräs på hårdgjorda ytor med fokus på de
fysikaliskt verkande metoderna. Till de fysikalisk verkande metoderna räknas mekanisk och
termisk ogräsbekämpning. Vidare presenteras resultatet av ett Europeiskt samarbetsprojekt
som visar på skillnader och likheter i vilka ogräs som förekommer på de hårdgjorda ytorna
och hur man ser på användning av kemiska bekämpningsmedel.

Authors/Creators:Hansson, David and Schroeder, Håkan
Title:Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor
Subtitle:sammanfattning av kunskapsläge med erfarenheter från ett europeiskt miljöprojekt
Year of publishing :2009
Number of Pages:7
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område Landskapsutveckling, Sveriges lantbruksteknik
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H60 Weeds and weed control
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
Keywords:ogräs , hårdgjorda ytor, termisk bekämpning, mekanisk gräsbekämpning, bangårdar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-602
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-602
ID Code:9017
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Deposited By: Lennart Wiborgh
Deposited On:03 Sep 2012 13:50
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits