Home About Browse Search
Svenska


Seasonal flight patterns of the Spruce bark beetle (Ips typographus) in Sweden

phenology, voltinism and development

Öhrn, Petter (2012). Seasonal flight patterns of the Spruce bark beetle (Ips typographus) in Sweden. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9097-5
[Licentiate thesis]

[img] PDF
949kB

Abstract

The major bark beetle threat to Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in Eurasia is the spruce bark beetle Ips typographus. Beetles cause damage after population build-up in defenseless trees. To minimize attacks, timely removal of these trees is important. This is practiced by clearing of wind throws and sanitation felling. Thus, knowledge about the region-specific flight pattern and voltinism of I. typographus is necessary for efficient pest management.

This thesis focuses on the flight initiation and the variation in flight pattern of I. typographus over the season, which we have studied using pheromone traps during a seven year period in Sweden. Additionally, logs, that became colonized, were used to determine thermal sums required for the re-emergence of parental beetles and the emergence of filial beetles in southern Sweden.

Swarming began in the end of April (51 degree-days (dd) >5°C; daytime temp. >18°C). More than 50% of the flight activity occurred after mid-June and it continued until mid-August. That is a longer flight period than has been recorded previously. At least partly, this discrepancy with previous observations may be explained by our results that the temperature requirement for flight commencement is fulfilled more than two weeks earlier now than 30 years ago.

Re-emergence of parental beetles from the first brood started in the end of May (122 dd >5°C). A much higher proportion of parental beetles had re-emerged from trees colonized in May (95%) compared to in June (60%) or July (20%). This verifies that sister broods is an important part of the beetles' reproductive biology. The high proportion of beetles that re-emerged together with a significant continued beetle flight and oviposition showed that a high proportion of the beetles initate at least one sister brood.

Filial beetles began to emerge in the end of June (437 dd >5°C) and were caught in flight traps in early July and at least a partial second generation was started in each year. A much higher proportion of filial beetles had emerged from trees colonized in May (75%) than in June (50%) and July (15%).

We have shown that the temperature requirement for flight initiation are met earlier in the present climate which gives more time for the development of several sister broods and a potential second generation. This together with an expected increase in severe storm fellings indicates that the need for efficient pest management will increase with time. Timely removal of wind-felled trees is the main pest management option and in this thesis I present results of when the critical time periods occurs.

Authors/Creators:Öhrn, Petter
Title:Seasonal flight patterns of the Spruce bark beetle (Ips typographus) in Sweden
Subtitle:phenology, voltinism and development
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Granbarkborren är en av våra värsta skadegörare på levande skog. På den europeiska kontinenten har den dödat mer än 30 miljoner m³ av gran efter flera omfattande stormfällningar under 1990-talet. Under det senaste utbrottet i Sverige dödades mer än 3,5 miljoner m³ gran (2006-2010). Utbrottet utlöstes av stormen Gudrun som i januari 2005 blåste ner närmare 75 miljoner m³ skog. Stormen som var den värsta i modern tid kvarlämnade stora mängder vindfällen och brutna träd. Det krävdes omfattande insatser för att förhindra förluster i virkesvärde och minska risken för skador orsakade av granbarkborrar.

För att effektivt kunna förebygga och bekämpa skador av granbarkborrar krävs kunskap om vilka regionspecifika temperatursummor som fordras för svärmning och uppkomst av en ny generation. Granbarkborren börjar svärma på våren. Enligt mina resultat sker detta efter en uppvärmningsperiod på 50 daggrader (dd) > 5°C och när dagstemperaturen når över 18°C. Under svärmningen flyger baggarna på jakt efter lämpligt yngelmaterial såsom vindfällen eller stående granar med nedsatt försvar. Mer än 50 % av svärmningen i södra Sverige ägde rum efter mitten av juni och den pågick en bra bit in i augusti, vilket är längre än vad man tidigare har trott.

De senaste 30 åren har första dag med temperaturförhållanden lämpliga för granbarkborrens svärmning tidigarelagts ca två veckor i Sverige, vilket innebär svärmning i slutet av april istället för mitten av maj i södra Sverige.

Efter parning och äggläggning lämnar föräldradjuren värdträdet för att svärma en andra gång och anlägga en eller flera syskonkullar. Den första syskonkullssvärmningen skedde i slutet av maj vid en temperatursumma av 122 dd > 5°C, knappt en månad efter första svärmning i södra Sverige. Andelen föräldradjur som hann lämna träden innan säsongens slut var lägre i träd som angripits senare på säsongen. I stort sett alla föräldradjur lämnade träden som angrips vid första svärmningen i maj. I sena angrepp som skedde i början av juli lämnade endast en femtedel av föräldradjuren träden. Dessutom, i de värdträd som angripits sent lämnade föräldradjuren träden vid en anmärkningsvärt högre temperatursumma (400 dd > 5 °C).

Den nya generationen baggar började lämna sina värdträd redan i slutet av juni, ca två månader efter första svärmning (se figur), vid en temperatursumma av 437 dd > 5°C. Vid slutet av säsongen hade en högre andel av den nya generationen lämnat träd som angripits vid den första svärmningen i maj (75 %) i jämförelse med träd angripna i början av juli (15 %).

Den höga andelen föräldradjur som lämnar sina värdträd och en omfattande flygaktivitet i juli som inkluderade ljusfärgade baggar från den nya generationen, visar att syskonkullar och en påbörjad andra generation är vanligt förekommande, även under rådande klimat i södra Sverige.

Med vetskapen om när angreppen av granbarkborrarna skett och med hjälp av ovan nämnda temperatursummor är det möjligt att förutsäga ungefär när och hur stor andel av föräldradjuren som går ut för att anlägga en syskonkull och när och hur stor andel av den nya generationen som lämnat värdträdet. Detta är viktigt för skogsbrukaren att veta, för att i rätt tid innan syskonkull och den nya generationen kryper ut, kunna forsla bort angripet virke och oskadliggöra barkborrarna.

UNSPECIFIED
Year of publishing :October 2012
Number of Pages:42
Papers/manuscripts:
NumberReferences
I.Öhrn, P., Björklund, N., Lindelöw, Å. and Långström, B. 'Seasonal flight patterns and thermal sums required for swarming and emergence of Ips typographus in southern Sweden' (submitted)
II.Öhrn, P., Björklund, N., Lindelöw, Å. and Långström, B. 'Earlier spring flight of two bark beetles (Tomicus piniperda and Ips typographus) in Sweden' (manusscript)
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Inst. för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9097-5
Language:English
Publication Type:Licentiate thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H10 Pests of plants
L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:ips typographus, timber boring insects, flight, seasonal variation, air temperature, swarming, phenology, reproduction, animal population, forest management, climatic change
Keywords:callow adults, climate change, day-degrees, flight activity, pest management, phenology, re-emergence, second generation, spruce bark beetle
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-627
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-627
ID Code:9095
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: Petter Öhrn
Deposited On:26 Sep 2012 09:03
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits