Home About Browse Search
Svenska


Nitratutlakning beroende på kvävegödslingsnivå och skörderespons i havre på en lätt jord

Delin, Sofia and Stenberg, Maria (2012). Nitratutlakning beroende på kvävegödslingsnivå och skörderespons i havre på en lätt jord. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 10
[Report]

[img] PDF
582kB

Abstract

Höga kvävegödslingsnivåer kan öka nitratutlakningen. Hur stor denna ökning blir hänger troligtvis samman med grödans kväveutnyttjande och gödslingens effekt på skörden. För att studera nitratutlakningen efter olika kvävegödslingsnivåer och skörderespons, anlades fältförsök i havre 2007, 2008 och 2009 på en sandjord utanför Skara i Västergötland. Nitratutlakningen bestämdes från nitratkoncentrationen i markvatten som provtogs med keramiska sugceller placerade på 80 cm djup samt från uppmätt avrinning vid en mätstation i närheten. Resultaten visade att ökningen i utlakning på grund av gödsling var obetydande så länge gödslingen gav en skörderespons på åtminstone 10 kg kärna (85% TS) per kg tillfört kväve. Över denna gödslingsnivånivå avtog skörderesponsen och nitratutlakningen ökade gradvis. Detta innebar att utlakningen per producerat kg havre var som minst runt denna nivå. Den ekonomiskt optimala kvävegivan beror på prisrelationen mellan gödsel och spannmål, vilken i Sverige vanligen varierar mellan 5 och 15. Med andra ord, precisionsgödsling som innebär 10 kg skördeökning per extra kg kvävegödsel kan vara optimal för ekonomin och ger samtidigt ingen ökad kväveutlakning.

Authors/Creators:Delin, Sofia and Stenberg, Maria
Title:Nitratutlakning beroende på kvävegödslingsnivå och skörderespons i havre på en lätt jord
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

High doses of nitrogen (N) fertilizer may increase N leaching with drainage. This increase is likely to be dependent on crop N uptake and grain yield response. To study nitrate leaching with different fertilizer N rates and grain yield responses, field experiments in spring oats were conducted in 2007, 2008 and 2009 on loamy sand outside Skara in Sweden. Nitrate leaching was determined from nitrate concentrations in soil water sampled with ceramic suction cups and measured discharge at a nearby measuring station. The results showed that the increase in nitrate leaching from increased N fertilization was insignificant as long as each extra kg of fertilizer N resulted in at least a 10 kg increase in grain yield (85% DM). Above this fertilization level, the yield response gradually ceased and the nitrate leaching response gradually increased. As a consequence, nitrate leaching per kg grain produced had its minimum around this fertilization level. The economic optimum fertilization level depends on the price relationship between fertilizer and grain, which in Sweden usually vary between 5 and 15. In other words, precision fertilization that provides a 10 kg increase in grain yield per kg extra N fertilizer can be optimal for crop profitability at the same time as nitrate leaching is not elevated.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
Year of publishing :September 2012
Number:10
Number of Pages:11
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9096-8
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
P Natural resources > P35 Soil fertility
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:kväveutlakning, precisionsodling, miljö, kvävegödsling, spannmål, nitrogen leaching, precision agriculture, environment, nitrogen fertilization, cereal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-634
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-634
ID Code:9099
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
External funders:Stiftelsen Lantbruksforskning
Deposited By: Anna Nyberg
Deposited On:28 Sep 2012 11:13
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits