Home About Browse Search
Svenska


Energiförbrukning i jordbrukets driftsbyggnader

en kartläggning av 16 gårdar 2005-2006 kompletterat mätningar på två gårdar 2012-2012

Hörndahl, Torsten and Neuman, Lars (2012). Energiförbrukning i jordbrukets driftsbyggnader. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:19
[Report]

[img] PDF
750kB

Abstract

Föreliggande rapport består till stor del av material från den tidigare rapporten (Hörndahl, 2007) men har kompletterats med ytterligare data. Följande företag har studerats:
-fem kompletta mjölkproducenter samt tre företag där endast vissa funktioner studerades. Dessa använde mellan 930 och 1520 kWh/ koplats och år eller mellan 0,125-0,203 kWh/l mjölk
-fyra grisproducenter samt ett stall för specialiserad slaktgrisproduktion.Om man antar att en sugga producerar 24 grisar per år skulle energianvändningen bli 48,4-93,5 kWh/producerat slaktsvin. Minst energi användes i stallar med enhetsbox eller tillväxtboxsystem.
-två äggproducenter samt två slaktkycklingproducenter. Energianvändningen uppmättes 3,1 kWh/år och höna i inredd bur samt 5,0 kWh/år och höna i frigående system.
-fyra torkanläggningar använde mellan 4,2 och 7,4 kWh el energi/ton spannmål. Dieslolja mättes ej.

Authors/Creators:Hörndahl, Torsten and Neuman, Lars
Title:Energiförbrukning i jordbrukets driftsbyggnader
Subtitle:en kartläggning av 16 gårdar 2005-2006 kompletterat mätningar på två gårdar 2012-2012
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2012
Number:2012:19
Number of Pages:64
Place of Publication:Alnarp, Sweden
Publisher:Område Lantbrukets byggnadsteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-87117-18-3
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:N Machinery and buildings > N01 Agricultural engineering
P Natural resources > P05 Energy resources management
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Area technology > Agricultural building engineering
Keywords:Energianvändning, elenergi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-636
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-636
ID Code:9105
Department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
External funders:Stiftelsen Lantbruksforskning
Deposited By: Torsten Hörndahl
Deposited On:02 Oct 2012 07:13
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits