Home About Browse Search
Svenska


Skogsarbetets rationalisering och humanisering 1900-2011 och framåt

Ager, Bengt (2012). Skogsarbetets rationalisering och humanisering 1900-2011 och framåt. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 378
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Rapporten belyser skogsarbetets förändring i storskogsbruket under perioden 1900 – 2011 under inflytande av rationalisering och humanisering som förändringsprocesser. Utgångsläget var ett ytterst slitsamt, riskabelt och lågbetalt säsongsarbete i kyla och snö, med bortaliggning i undermåliga kojor.
I periodens början fullbordades en spontan rationalisering som inletts i slutet av 1800-talet och som bestod av att effektivare handredskap – olika typer av sågar, barkspadar och hanteringsdon - ersatte yxan som universalredskap. Organiserad rationalisering av skogsarbetet kom igång först i slutet på 30-talet. Den hämtade då sin inspiration från industrin som vid det laget hade anpassat amerikanen F W Taylors rationaliseringskoncept till den svenska arbetsmarknaden och kulturen. Arbetsstudier blev grund för effektivisering av det manuella skogsarbetet och för en rättvisare lön. Men skogsbruket kom sedan att finna egna vägar, som ledde till en världsunik teknisk och organisatorisk utveckling med början på 1950-talet och kulmen kring 1990. Under de senaste två årtiondena har rationaliseringen i skogsbruket anslutit sig till ”mainstream” i näringslivets utveckling, som styrs allt mera av dels den globaliserade marknadens mekanismer samt dels ”Lean”, ett hopkok av amerikanska och japanska organisationskoncept, och med ”outsourcing” som främsta verktyg. Under perioden 1940-2005 utvecklades produktiviteten kraftigt, med särskilt stora språng 1960-75 och 1990-2005. Efter 2005 skedde en stagnation.
Humaniseringen av skogsarbetet inleddes med provinsialläkaren Hasslers larm 1907. Starten blev trög men skogsarbetarnas boende och mathållning kom att förbättras på många håll fram till 1930-talets slut. Då blev humanisering en integrerad del av den systematiska rationaliseringen, vilket innebar radikala förbättringar av det manuella skogsarbetet. När mekaniseringen tog fart under 50- och 60-talet kom människan i produktionssystemet bort ett tag, vilket ledde till omtag på humaniseringsprocessen. Ergonomin utvecklades som redskap och som vetenskap. Från slutet av 70-talet till slutet av 90-talet blev humaniseringen, stödd av flera aktörer, åter en integrerad del av rationaliseringen, nu underbyggd av det ”sociotekniska” organisationskoncept som utvecklats av engelska och norska arbetsforskare. Arbetets organisation kom i fokus. Den totala humankvaliteten kulminerade åren kring 1990. Skogsarbetet nådde då en höjdpunkt vad gäller mångsidighet, kontaktrikedom, variation, självbestämmande, ansvar och uppmärksamhet. Sedan tog marknadens ”osynliga hand” alltmera över utvecklingen. Humaniseringsaktörerna försvagades eller försvann. Flera av nämnda humankvaliteter i skogsarbetet har försämrats. Avhumaniseringen har lett till att skogsarbetet förlorat i attraktivitet.
Historiken avslutas i kap. 12 med en summering och diskussion av resultaten samt några betraktelser över den gångna utvecklingen1
.
I diskussionen om framtidens arbetsliv nationellt och i skogsbruket hävdar författaren att det behövs ett tidsanpassat humaniseringskoncept av samma dignitet som det på 60-talet lanserade sociotekniska konceptet. En skiss på ett sådant ”socioekonomiskt” koncept presenteras. Därvid beaktas lärdomar från det förgångna.

Authors/Creators:Ager, Bengt
Title:Skogsarbetets rationalisering och humanisering 1900-2011 och framåt
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This investigation elucidates the change of forest work in industrial forestry in Sweden during
the period of 1900-2011, under the influence of two change processes – rationalization and
humanization. Forest work was - before these processes started – an extremely hard, risky and
low paid winter job, with many of the workers living on the logging site in self-built camps
with very poor sanitary conditions.
In the beginning of the 20th century a spontaneous rationalization, begun at the end of the
previous century, was completed, in which a variety of rather efficient hand tools (crosscut
saws, bucksaws, bow saws, barking spuds and handling devices) were replacing the axe as the
universal cutting tool. - Industrial forestry started a systematic rationalization of forest work
in 1938, using the approach developed by the American F W Taylor, adapted to the Swedish
labor market. Extensive work studies were used to improve tools, methods and organization
of forest work and to establish fair piece rate systems. - From the 1950´s mechanization,
combined with work studies and, from the late 1970´s, organizational development, became
the main tools of rationalization. The peak of this development model, which included close
cooperation between machine manufacturers, users and researchers, occurred around 1990,
when job motivation among the forest workers also was comparatively high. – From the late
1990´s industrial forestry joined main stream in global industrial development, adopting Lean
Production in management and outsourcing of operative resources to contractors, to improve
productivity and to control costs. – Productivity in forest operations increased considerably in
the period of 1940-2005, with leaps in 1955-75 and 1990-2005. After that productivity
stagnated. However, in recent time a new systematic rationalization program is emerging.
Humanization of forest work was initiated by a district medical doctor who in 1907 disclosed
the alarming conditions and health situation among the forest workers in North Sweden.
Politicians reacted and introduced legislation and control around 1920. Camps and nutrition,
for both men and horses, improved on many logging sites but it was a slow process. – When
the systematic rationalization started in the late 1930´s, humanization became part of the
program and the human qualities of the forest work improved considerably until the end of the
1950´s. – When the intense and wild-grown mechanization period started, the human being in
the system was forgotten for a while until rocketing accident rates and work diseases were
causing a reaction. Humanization actors – such as occupational health units, the union, work
scientists and government job inspection – built up their power and many improvement
measures were carried out. Ergonomics developed as science and tool for improvement. The
pure piece rate for forest work was replaced by a remuneration system with full or partial
monthly pay, after an extensive wild strike among the forest workers. - In the late 1970´s
Swedish work legislation was strengthened. Organizational development, partly stimulated by
the Sociotechnical organization theory, was increasingly used as a tool for both humanization
and rationalization. The human qualities, such as contacts, variation, qualification, autonomy
and responsibility, in forest work increased and reached a peak around 1990. – In the
beginning of the 1990´s a major national economic crisis lead to high unemployment and
hardening work life conditions, also in forestry. The humanization actors vanished or became
considerably weakened. After the millennial shift forest work was partly dehumanized and
has become less attractive, causing recruitment problems for industrial forestry.

The tools used in rationalization and in humanization are reviewed as well as the change in
human qualities in forest work. In chapter 13 the author discusses the possibilities to make
forest work more attractive and proposes an organizational concept which might help to
achieve this. Examples on progressive solutions in practice are also given.

Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1 October 2012
Number:378
Number of Pages:194
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:B Geography and history > B50 History
K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest management, forestry operations, forest workers, history, development
Keywords:Skogsbruk, rationalisering, skogsarbete, humanisering, arbetsorganisation, arbetsmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-653
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-653
ID Code:9130
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:22 Oct 2012 06:49
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits