Home About Browse Search
Svenska


Självverksamhetsanalys - som utgångspunkt för kommunikativa strategier

Berg Lejon, Solveig and Lidestav, Gun (2007). Självverksamhetsanalys - som utgångspunkt för kommunikativa strategier. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 184
[Report]

[img] PDF
930kB

Abstract

Sveriges 345 000 privata skogsägare, som numera är de en ytterst heterogen grupp 
företagare, är är ansvariga för ungefär hälften av landets skogsareal och virkesproduktion. 
Under de senaste årtiondena har också en rad studier genomförts i syfte att beskriva 
skogsägarkåren med avseende på olika aspekter, liksom att gruppera och karaktärisera 
dessa (för aktuell litteraturgenomgång se Ingemarsson 2004). En aspekt som dock 
undersökts sparsamt är det självverksamma skogsarbetet, dess omfattning, inriktning och 
förändring över tid. Detta trots att praktiskt skogsarbete (självverksamhet) för många 
skogsägare är en viktig del av skogsägaridentiteten och i själva verket en av 
familjeskogsbrukets främsta produktionsfaktorer (Larsson 1994). Det är också en tillgång för 
familjeskogsbruket och för svenskt skogsbruk som helhet att många, trots annat arbete och 
inkomster, ägnar en stor del av sin fritid till att utföra olika åtgärder på fastigheten. Flertalet 
skogägare utför någon form av praktiskt skogsarbete och den ”typiske” skogsägaren ägnar 
2-10 veckor per år till självverksamt skogsarbete på fastigheten (Anon 1998). Totalt utför 
skogsägarna och deras familjer ca 12 miljoner arbetstimmar i avverknings‐ och 
skogsvårdsarbete (Anon 2004). Å ena sidan bidrar detta till att upprätthålla  en 
brukartradion och en livsstil som är relativt opåverkad av snabba konjungtursvängningar och 
kortsiktiga lönsamhetsbedömingar (Törnqvist 1995), men samtidigt innebär det att de allra 
flesta självverksamma skogsägarna saknar en gedigen/professionell erfarenhet av 
skogsarbete. Den teknik som används vid arbetet, skogsägarnas utbildning, ålder etc, är 
också mycket skiftande (Lidestav & Nordfjell 2002). Det finns dessutom mycket som tyder 
på att skogsägarnas kunskaper om praktisk skogsarbete sjunker och att det blir allt svårare 
att nå stora delar av skogsägarkåren via traditionella informationskanaler som t ex 
studiecirklar och skogsdagar.  
Syftet med denna studie är att identifiera och beskriva kategorier av självverksamma 
skogsägare med avseende på generella demografiska variabler samt skogligt relaterade 
bakgrundsvariabler. 
•Omfattning och inriktning på det praktiska och administrativa skogsarbete de själva utför.  
• Hur de bedömmer sina skogliga kunskaper 
• På vilket sätt de förvärvat sina kunskaper

Authors/Creators:Berg Lejon, Solveig and Lidestav, Gun
Title:Självverksamhetsanalys - som utgångspunkt för kommunikativa strategier
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :September 2007
Number:184
Number of Pages:15
Place of Publication:Umeå
Publisher:Instutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Work Sciences
Agrovoc terms:landowners, private ownership, forest workers
Keywords:Självversamhetsanalys, Kommunikativa Strategier
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-660
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-660
ID Code:9144
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:23 Oct 2012 11:54
Metadata Last Modified:06 Nov 2014 08:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits