Home About Browse Search
Svenska


Uppföljning av utredningen: Skador på mark och vegetation i de svenska fjällen till följd av barmarkskörning

Christensen, Pernilla and Sundquist, Sture (2006). Uppföljning av utredningen: Skador på mark och vegetation i de svenska fjällen till följd av barmarkskörning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 185
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Den totala arealen fjäll dvs. fjällbarrskog (övergångszonen mellan skogsmark och fjäll med
<10 m medelhöjd på barrträden), fjällbjörkskog och mark ovan skogsgränsen (ovan
fjällbjörkskogen) är i denna studie uppskattad till ca 1404 km2 inom NILS-strata 10, varav ca
91 % utgörs av fastmark. De dominierande Natura 2000 biotoperna är fjäll- och borealhed (32
%) och nordisk fjällbjörkskog (26 %).

En sammanställning av fältinventerade data från NILS stratum 10 visar att de finns ca 1 km
stigar, körspår eller leder, > 2 dm i bredd, per km2 dvs. spår med en sammansättning
avvikande från omgivningen pga. tramp eller fordonskörning. Var åttonde av dess stigar,
körspår eller leder är påverkade av terränghjulingar.

En tidigare genomförd enkätundersökning (Allard et al. 2004) antyder att det finns större
områden med skador från terrängkörning än vad som hittades i denna studie. Detta kan bero
på (1) att terrängkörningen inte orsakat större skador i fjällen och enkätundersökningen
överskattat påverkansgraden eller (2) att enkätundersökningen som metod framförallt
förmedlar information om lokala störningar och inte ger en bild av påverkansgraden i fjällen
som helhet eller (3) att antalet NILS-ytor i fjällen måste utvidgas för att terrängkörningen
skall fångas upp i högre utsträckning i fältinventeringen.

Den totala arealen fjäll dvs. fjällbarrskog (övergångszonen mellan skogsmark och fjäll med
<10 m medelhöjd på barrträden), fjällbjörkskog och mark ovan skogsgränsen (ovan
fjällbjörkskogen) är i denna studie uppskattad till ca 1404 km2 inom NILS-strata 10, varav ca
91 % utgörs av fastmark. De dominierande Natura 2000 biotoperna är fjäll- och borealhed (32
%) och nordisk fjällbjörkskog (26 %).

En sammanställning av fältinventerade data från NILS stratum 10 visar att de finns ca 1 km
stigar, körspår eller leder, > 2 dm i bredd, per km2 dvs. spår med en sammansättning
avvikande från omgivningen pga. tramp eller fordonskörning. Var åttonde av dess stigar,
körspår eller leder är påverkade av terränghjulingar.

En tidigare genomförd enkätundersökning (Allard et al. 2004) antyder att det finns större
områden med skador från terrängkörning än vad som hittades i denna studie. Detta kan bero
på (1) att terrängkörningen inte orsakat större skador i fjällen och enkätundersökningen
överskattat påverkansgraden eller (2) att enkätundersökningen som metod framförallt
förmedlar information om lokala störningar och inte ger en bild av påverkansgraden i fjällen
som helhet eller (3) att antalet NILS-ytor i fjällen måste utvidgas för att terrängkörningen
skall fångas upp i högre utsträckning i fältinventeringen.

Authors/Creators:Christensen, Pernilla and Sundquist, Sture
Title:Uppföljning av utredningen: Skador på mark och vegetation i de svenska fjällen till följd av barmarkskörning
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2006
Number:185
Number of Pages:24
Place of Publication:Umeå
Publisher:Instutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
P Natural resources > P36 Soil erosion, conservation and reclamation
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:alpine vegetation, mechanical damage, soil degradation, plant cover, cross country vehicles, highlands, aerial surveying, surveys
Keywords:Mark och Vegetationsskador, Svenska Fjäll, Barmarkskörning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-661
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-661
ID Code:9145
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:23 Oct 2012 12:03
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits