Home About Browse Search
Svenska


Fäbodbrukare om fäbodbrukets framtid

beskrivningar av driftens villkor och synpunkter på landsbygdsprogrammet från Sveriges fäbodbrukare

Eriksson, Camilla and Wangenfors, Tina (2012). Fäbodbrukare om fäbodbrukets framtid. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 4
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Fäbodbruk uppmärksammas för ett antal mervärden som produceras utöver kött- och mjölkproduktion i dagens jordbrukspolitik, såsom biologisk mångfald och upprätthållande av traditionella kunskaper. I Landsbygdsprogrammet 2007-2013 finns därför två miljöersättningar riktade enbart till att stödja levande fäbodar: ”Fäbod i bruk” samt ”fäbodbete”. Inför landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det aktuellt att ställa frågan om dessa ersättningar fallit väl ut, om ersättningsnivåerna är rimliga samt om utformningen av stöden bör förändras. Vad krävs för att fäbodbruket ska
finnas kvar i framtiden?
I denna rapport lyfts fäbodbrukares problembeskrivningar
och åsikter fram. Rapporten visar att det finns två viktiga frågor som måste hanteras, ur fäbodbrukarnas perspektiv.
Den första handlar om att förbättra de ekonomiska villkoren för att driva småjordbruk i allmänhet och levande fäbodar i synnerhet i Sverige idag. I rapporten lyfts ett antal av de förslag som framkommit i studien, bland annat om stöd för investeringar, renoveringar, avbytarhjälp och högre ersättning för betesdjuren.
Den andra handlar om samvaron med större rovdjur. Merparten av Sveriges fäbodar i bruk finns i Jämtlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län där koncentrationen av varg och björn är som störst. För merparten av alla fäbodbrukare utgör förluster till rovdjur det största orosmomentet och många är osäkra på om fäbodbruket kommer att finnas kvar om rovdjursförvaltningen inte förändras.

Authors/Creators:Eriksson, Camilla and Wangenfors, Tina
Title:Fäbodbrukare om fäbodbrukets framtid
Subtitle:beskrivningar av driftens villkor och synpunkter på landsbygdsprogrammet från Sveriges fäbodbrukare
Series Name/Journal:Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU)
Year of publishing :2012
Number:4
Number of Pages:42
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-85735-27-3
ISSN:1654-0565
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E20 Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 506 Political Science > Public Administration Studies
Keywords:Landsbygdsprogrammet, fäbodbruk, rovdjursförvaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-770
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-770
ID Code:9238
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: Camilla Eriksson
Deposited On:13 Dec 2012 08:59
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits