Home About Browse Search
Svenska


Framtagning av optimala skördetidspunkten och ULO- lagringsbetingelser för några äppelsorter

Tahir, Ibrahim (2012). Framtagning av optimala skördetidspunkten och ULO- lagringsbetingelser för några äppelsorter. Alnarp- Sverige: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:24
[Report]

[img] PDF
519kB

Abstract

En ökning av arealen odlad frukt i Sverige kräver inte bara lämplig odlingsteknik, utan också utveckling av de kvalitetsparametrar som gör frukten attraktiv hos konsumenterna samt transporttåliga och lagringsdugliga. Vårt projekt syftar till att uppnå detta mål genom bestämning av optimal skördetidspunkt och optimala betingelser för kontrolled atmosfär (CA) respektive ultra låg syre (ULO) lagring.
Optimal skördetidpunkt infaller i en period under fruktutvecklingen, den s.k. preklimakteriefasen, då förändringarna i etylenproduktionen och kvalitets´-parametrarna är mycket små. Frukt bör skördas när 25% av frukten börjar producera etylen för att minimera lagringsröta och förbättra kvalitén. En mycket stark korrelation mellan etylenproduktionen och stärkelsenedbrytningen (SNB) visar att SNB säkert kan användas som mognadsindex för två sorter (Rubinola och Santana) medan Streif index (fasthet / (SNB * lösliga torrsubstanser) som har visat sig ha en sådan korrelation med etylenproduktionen är en mer korrekt index för de andra två sorterna (Ingrid Marie och Karin Schneider). Fasthet, lösliga torrsubstanser och skalfärg kan inte accepteras som korrekta index, eftersom de påverkas mycket av instabilt väder och svag ljustillgänglighet under skördeperioden.
Våra resultat visar att CA lagring (2,0 kPa O2 och 2,0 CO2 kPa) är mycket effektivt för att förbättra kvalitet och lagringsduglighet hos tre sorter (Ingrid Mare, Karin Schneider och Santana) och hos Rubinola. Lagring av äpplen i ett brett spektrum av pCO2 innebär några ytterligare förbättringar hos alla sorterna utan Ingrid Marie. ULO 2 (1,0 kPa O2 och 2,0 kPa CO2) kan rekommenderas för Karin Schneider och Santana medan ULO 3 (1,0 kPa O2 och 3,0 kPa CO2) för Rubinola.

Authors/Creators:Tahir, Ibrahim
Title:Framtagning av optimala skördetidspunkten och ULO- lagringsbetingelser för några äppelsorter
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Optimizing the physiological state of harvested fruit (cultivar-specific harvesting indices) and optimizing storage conditions (cultivar-specific CA and ULO storage procedures) were investigated in a set of four apple cultivars.
Analyses of various fruit ripening parameters showed that starch hydrolysis point and Streif index (firmness/(starch hydrolysis point * soluble solid concentration)) were correlated with internal ethylene concentration (IEC) at harvest. Thus, the optimal harvesting time can be deduced from the starch index in two cultivars (Rubinola and Santana) while the Streif index is more accurate for the other two cultivars (Ingrid Marie and Karin Schneider). By contrast, soluble solids concentration and skin color are not useful due to their sensitivity to weather conditions and light intensity.
Optimization of CA and ULO storage conditions maintained fruit quality and reduced amount of fungal decay. Storage of these four cultivars in a wide range of pCO2 achieved slight additional improvement in all cultivars except Ingrid Marie. ULO 2 (1.0 kPa O2 and 2.0 kPa CO2 ) can be recommended for Karin Schneider and Santana and ULO 3 (1.0 kPa O2 and 3.0 kPa CO2 ) for Rubinola.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2012
Number:2012:24
Number of Pages:19
Place of Publication:Alnarp- Sverige
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for printed version:978-91-87117-23-7
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
J Handling, transport, storage and protection of agricultural products > J11 Handling, transport, storage and protection of plant products
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Horticulture
Keywords:ULO-lagring, optimal skördetidspunkt, Äpple
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-753
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-753
ID Code:9283
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)
Deposited By: Dr Ibrahim Tahir
Deposited On:06 Dec 2012 08:02
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 11:48
Project info:
Name: Framtagning av optimala skördetidspunkten och ULO- lagringsbetingelser för några äppelsorter

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits