Home About Browse Search
Svenska


Stadsgrundningar och planförändringar

svensk stadsplanering 1521–1721

Ahlberg, Nils (2005). Stadsgrundningar och planförändringar. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:94
ISBN 91-576-6993-7
[Doctoral thesis]

[img] PDF (Full text)
6MB
[img] Image (JPEG) (Cover image)
68kB
[img] PDF (Maps)
25MB
[img] PDF (Back cover)
359kB
[img] PDF (About the author)
359kB
[img] PDF (English short version)
2MB

Abstract

During the late 16th century, and even more so in the 17th century, when Sweden was a great power, the extent of Swedish town-planning activity was unparalleled in Europe. Most of the older towns in Sweden and Finland can be said to take their character from this period. The thesis covers all Swedish town-planning in the areas under Swedish rule 1521–1721, and areas of Swedish interest outside this, including today’s Estonia and parts of Russia, Latvia, Poland, Germany, and USA. 175 sites are studied and in total 338 projects and just above 600 town plans. Part I consists of thematic studies, part II a synthesis, and part III studies of the individual towns. The study aims at the broader picture of Swedish town-planning of this period, based on a re-assessment of existing knowledge of individual towns, but adding new material and asking new questions. It seeks to assist the conservation and the future planning and design of the urban environment. Major questions raised concern different kinds of planning measures, the design of plans and how they were devised, functional demands and aesthetic considerations, the impact of great fires and the significant figures of the time. The town-planning illustrates the political and economical development of the kingdom and played a fundamental role in the radical change of society that took place in this era. Intensive town-planning activity starts in the mid-1500s but the major rise begins in the early 17th century and reaches its peak in the 1640s and ‘50s. Three main categories of town-planning measures can be distinguished: new construction, which includes relocation of older towns and new foundations (100 all told), town plan changes in existing towns, including redevelopment, extension and separate suburbs (about 170), and measures relating to fortifications (some 65 fortifications only and another 90 included in combined measures). The right-angular gridiron plans dominate completely. They can be divided into three main groups: ‘simple, regular’, ‘pragmatic’, and ‘elaborate’.

Authors/Creators:Ahlberg, Nils
Title:Stadsgrundningar och planförändringar
Subtitle:svensk stadsplanering 1521–1721
Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2005
Number:2005:94
Number of Pages:1056
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för landskapsplanering, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-576-6993-7
ISSN:1652-6880
Language:Swedish
Additional Information:Priser, uppmärksamhet och omdömen om avhandlingen: ”Bibeln” på området. Avhandlingen beskrevs vid disputationen som ”bibeln” för alla som intresserar sig för stadsplaneringen under den aktuella tiden, ett blivande standardverk som ingen som ägnar sig åt området kommer att kunna gå förbi de närmaste hundra åren och ett arbete av internationell betydelse som borde ges stor spridning. (Opponenten fil. dr och stadsantikvarien Marianne Råberg, Stockholm, och betygsnämnden bestående av docent Ingrid Sjöström, Stockholm, docent Karin Eriksson, Umeå, och professor Ola Wetterberg, Göteborg.) ”Det här blir ett arbete som alla de följande forskare vi hoppas få se på det stadsbyggnadshistoriska området kommer att kunna referera till.” (Professor Björn Linn 2006) ”Det förändrar bedömningen av hela denna tid.” (Professor Göran Lindahl 2006) Vetenskapsradion historia sände en lång intervju i februari 2006. Gunnar Wetterberg skrev en helsidas understreckare i Svenska Dagbladet. Dagens Nyheter och en lång rad andra tidningar runt om i landet skrev också om avhandlingen. Likaså Forskning & Framsteg, Populär Historia, och Nättidningen Svensk Historia. ”Genomgången har det ovana perspektivets förtjänst att det väcker många frågor om den gängse historieskrivningen.” ”Författaren … smittar läsaren med sin entusiasm.” ”Den lokalhistoriskt intresserade hittar en koncis beskrivning av sin egen stad, men får den också insatt i de stora sammanhangen. På så vis borde genomgången kunna berika mycken framtida stadshistoria.” ”Det är en bok som lockar till promenader och utflykter, en guldgruva för dem som älskar kartor och allt de kan ge!” (Historikern Gunnar Wetterberg i Svenska Dagbladet 16 februari 2006) ”Den stora förtjänsten med Nils Ahlbergs arbete är att han – med kartorna som utgångspunkt – lyckas förmedla de genomgående dragen i dåtidens stadsplanering och också sätta in den i ett kulturhistoriskt sammanhang.” ”Vi är inte bortskämda med stora, genomarbetade verk i stads- och bebyggelsehistoria. ’Stadgrundningar och planförändringar’ fyller ut epoken mellan medeltidens oreglerade stadsbyggande och den moderna stadens födelse under industrialismens expansion. Den är också ett tungt och väsentligt bidrag till den redan omfattande litteraturen om stormaktstiden.” ”… en eventuellt kommande, mer lättillgänglig populärutgåva … skulle … definitivt kunna bli en nyttig följeslagare för den kulturhistoriskt intresserade stadsflanören på Sverigeresan, den baltiska trippen eller Tyskland/Polen-turen.” (Jörgen Andersson, Helsingborgs Dagblad 22 juni 2006) Belönad av Kungl. Vitterhetsakademien med det Björnstjernska priset 2006. “Special Event” vid the Eight International Conference on Urban History i Stockholm 2006, anordnad av The European Association for Urban History och med deltagare från hela världen, föreläsning på en och en halv timme. Föreläsnings- och forskningsvistelse i Nederländerna oktober–november 2006 med anledning av avhandlingen, och fortsatta forskningskontakter med Nederländerna-Belgien. ”exemplary both for its high scholarly standard and its relevance for professional practice.” Evaluation Report, Evaluation of Swedish Architectural Research 1995–2005, Formas 2007. (Expertpanel bestående av professor Adrian Forty, London, (ordf), professor Niels Albertsen, Aarhus, dr Halina Dunin-Woyseth, Oslo, professor Roderick Lawrence, Geneva, och professor Thomas A Markus, Glasgow.) European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards, Diploma 2006. Första gången någon i Sverige fått pris i kategorin Outstanding Studies: “For a comprehensive analysis of Swedish town-planning in the late 16th and 17th centuries that adds a new dimension to our understanding of the historic urban environment in the Baltic region and beyond.” ”a fundamental work for the history of European urbanism”. (Dr Charles van den Heuvel, Senior Researcher, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, April 2007) ”Den här boken bygger på en mycket omfattande kunskap om stadshistoria och ger ett mycket gediget intryck med en imponerande hög grad av detaljrikedom. Genom sitt sätt att verkligen ta ett helhetsgrepp på den svenska stormaktstidens stadsplanering är den unik i sin form och omfattning. Den har därför ett stort värde och innehåller ett rikt material som är användbart såväl inom stadsforskningen som inom stadsplaneringen, liksom för den som är intresserad av stadshistoria, svensk stormaktspolitik eller städers planmässiga uppbyggnad. För alla oss som kan räkna oss till någon av dessa kategorier är denna bok en omistlig vän att återkomma till – om och om igen.” (Annika Björklund, Bebyggelsehistorisk tidskrift 55/2008) Inbjudningar till en lång rad internationella konferenser och symposier. Medverkan i The History of Carthography, Volume Four: Cartography in the European Enlightment (The University of Chicago Press) och andra internationella publikationer.
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:Not in use, please see Agris categories
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Agrovoc terms:towns, planning, history, roads, urbanization, canals, sweden
Keywords:town planning history, comparative study, early modern times, typology of town plans, squares, streets, plot systems, canals, arrison towns, ideal towns, historic maps
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-730
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-730
ID Code:930
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: Nils Ahlberg
Deposited On:14 Sep 2005 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits