Home About Browse Search
Svenska


Vidareutveckling av nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från träprodukter

Wikberg, Per-Erik (2012). Vidareutveckling av nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från träprodukter. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 383
[Report]

[img] PDF
297kB

Abstract

Enligt överenskommelse från klimatmötet i Durban 2011 ska träprodukter (Harvested Wood Products (HWP)) inkluderas i Annex-1 ländernas rapportering till klimatkonventionen och Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (Anon. 2012). Under senare år har det mesta pekat på att så skulle bli fallet och därför utvecklades under 2010 i uppdrag av naturvårdsverket en nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från HWP (Wikberg 2011). Den metoden bygger på IPCC’s så kallade Tier 1 modell (Pingoud m.fl 2006) som går ut på att skatta nettoutsläpp av koldioxid baserat på mellanårsskillnader av HWP-poolens storlek med hjälp av data från FAO och nedbrytning enligt första ordningen. Varje år tillförs en viss mängd nya produkter medan en viss mängd förbrukas. Resultatet kan bli att HWP-poolen ökar eller minskar i storlek, vilket motsvaras av ett upptag eller utsläpp av koldioxid. Den nationella metoden avviker från IPCC’s Tier 1 modell främst i hur inflödet av nya produkter beräknas.
Den nationella metoden har under 2011 förbättrats och byggts ut. Data från FAO har bytts ut mot nationella datakällor helt och hållet, modellen har byggts ut med ”Stock Change Approach” (importen inkluderas och exporten exkluderas), historisk produktion av sågade trävaror från och med 1850 har inkluderats, handel av ytterligare råvarukategorier har tagits med, det är möjligt att inkludera mellanårsskillnader i rundvirkeslagrens storlek, etc. Modellen har även kompletterats med ett beräkningsverktyg för scenarioberäkningar.

Authors/Creators:Wikberg, Per-Erik
Title:Vidareutveckling av nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från träprodukter
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :13 December 2012
Number:383
Number of Pages:15
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:carbon dioxide, wood products, methods
Keywords:Koldioxidutsläpp, Beräkningsmetod, träprodukter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-780
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-780
ID Code:9320
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Maud Tyboni
Deposited On:13 Dec 2012 14:57
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits