Home About Browse Search
Svenska


Mätning av grotflis

Nilsson, Daniel and Nylinder, Mats and Fryk, Hans and Nilsson, Jonaz (2012). Mätning av grotflis. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Research results (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products) ; 11
[Factsheet]

[img] PDF
597kB

Abstract

Syftet med denna studie har varit att jämföra olika mätmetoder för grotflis som bygger på volym, vikt och olika sätt att uppskatta fukthalten. Den metod som antas som facit bygger på 10 prover per container vilket innebär 30 prover per leverans. Facit har sedan jämförts mot 6 olika mätmetoder.

Studien omfattar 44 leveranser grotflis, i huvudsak från barrträd, under vinter- och sommarförhållanden. Transporten till värmeverket har skett i ekipage om tre fliscontainrar.

Denna redovisning är en förkortad version av projektets slutrapport, Rapport nr 21 vid institutionen för skogens produkter, SLU, Uppsala.

Medelfukthalten för grotflisen i hela studien uppmättes till 35,2 % av LNU/SLU och 34,9 % av VMF Syd vilket är en skillnad på 0,3 %-enheter. Beräknas kvotspridningen för fukthaltsmätningarna blir den ca 10 % för VMF-mätning och ca 32 % för en finsk metod för skattning av fukthalt jämfört med LNU/SLU. Det effektiva värmevärdet varierar mellan 2,86 till 3,22 MWh/ton och mellan 0,97 och 1,01 Mwh per m3s.

När det gäller de olika mätmetoderna visade det sig att mätmetod M6, energivärde direkt från VMFs mätsedel, var den bästa med en kvotspridning på 6,4 % i jämförelse med antaget facitvärde beräknat enligt LNU/SLU. Anledningen till detta är att denna mätning baseras på mätning av fukthalten och ett beräknat effektivt värmevärde för varje enskild leverans medan de andra mätmetoderna bygger på ett beräknat ”erfarenhetstal” för energinnehåll per ton respektive per m3s för leveranserna i studien.

Om mätningen baseras på erfarenhetstal för fukthaltsmätning visar resultaten att volymmätning ger en mindre kvotspridning, runt 10 %, jämfört med viktbaserad mätning där kvotspridningen hamnar på ca 17 % jämfört med facit. Fukthaltsmätning enligt en finsk metod ger en kvotspridning på ca 15 %.

Volymminskningen under transport för alla leveranser i studien uppmättes i medeltal till strax över 2 % och resultaten visar också att den största delen av volymminskningen, ca 70 %, sker redan under de första kilometrarna.

Authors/Creators:Nilsson, Daniel and Nylinder, Mats and Fryk, Hans and Nilsson, Jonaz
Title:Mätning av grotflis
Series Name/Journal:Research results (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products)
Year of publishing :14 December 2012
Number:11
Page range:1-5
Number of Pages:5
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för skogens produkter, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1654-9759
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Version:Published version
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research
Agrovoc terms:logging wastes, wood chips, measurement, moisture content, energy value
Keywords:Grotflis, virkesmätning, volymmätning, vägning, fukthalt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-788
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-788
ID Code:9330
Department:(S) > Dept. of Forest Products (until 180101)
Deposited By: Hans Fryk
Deposited On:14 Dec 2012 15:10
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits