Home About Browse Search
Svenska


Precisionsgödsling med kalium höjer kokkvaliteten i matpotatis

Lindholm, Rolf and Wijkmark, Lars and Svensson, Sven-Erik (2012). Precisionsgödsling med kalium höjer kokkvaliteten i matpotatis. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:30
[Factsheet]

[img] PDF
528kB

Abstract

Traditionellt gödslas hela fält med en medelgiva av
växtnäring. I de fall mängden växttillgänglig näring
varierar i marken resulterar medelgivan i positiva
respektive negativa växtnäringsbalanser. Detta är
varken bra för grödans kvalitet eller ur miljö- och
kostnadssynpunkt. Tillämpas precisionsgödsling,
d.v.s. behovsanpassad varierad gödsling, kan växtnäringstillförseln anpassas utifrån grödans behov på
fältets olika delar.

Precisionsgödsling är något som Hushållningssällskapet
Halland tagit fasta på och specialstuderat
vid odling av matpotatis. När fält slås samman
till större skiften varierar normalt jordtyp och näringsinnehållet i marken, vilket kan leda till stora
kvalitetsskillnader hos matpotatisen. Hushållningssällskapet
Hallands försök visar att potatis från fält
som precisionsgödslats håller en högre och jämnare
kvalitet. Detta faktablad fokuserar främst på precisionsgödsling med kalium, då detta gödselmedel har
stor betydelse för matpotatisens kvalitet.

Authors/Creators:Lindholm, Rolf and Wijkmark, Lars and Svensson, Sven-Erik
Title:Precisionsgödsling med kalium höjer kokkvaliteten i matpotatis
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2012
Number:2012:30
Number of Pages:2
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Tillväxt Trädgård
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F04 Fertilizing
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Agronomy
Agrovoc terms:fertilizer application, solanum tuberosum, potatoes, processing quality, potassium
Keywords:precisionsgödsling, kalium, kokkvalitet, matpotatis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-804
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-804
ID Code:9355
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Deposited By: Christina Johansson
Deposited On:19 Dec 2012 09:55
Metadata Last Modified:02 Jun 2015 12:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits