Home About Browse Search
Svenska


Förebyggande av arbetsskador inom lantbruket : utbildning av handledare inom "Säkert Bondförnuft"

Alwall Svennefelt, Catharina and Svennefelt, Wiveca and Lundqvist, Peter (2013). Förebyggande av arbetsskador inom lantbruket : utbildning av handledare inom "Säkert Bondförnuft". Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:3
[Report]

[img] PDF
963kB

Abstract

De många arbetsolycksfallen inom lantbruket är ett stort problem för sektorn, med svåra konsekvenser för drabbade individer och företag, men medför också stora kostnader för samhället. Regeringens satsning på att förebygga olycksfall inom lantbruket genom medel från EU:s landsbygdsprogram under en 5-årsperiod var en unik företeelse – aldrig förr har det funnits möjlighet att göra en så stor och samlad insats mot lantbrukets olycksfall.

Uppdraget från Regeringen innebar att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fick huvudansvaret för utbildningen av handledare och att Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) fick i uppdrag att stödja utbildningen. Utbildningen skulle planeras och genomföras i samråd med Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

En projektgrupp för satsningen tillsattes med representanter från LRF, JTI och SLU för att planera och genomföra satsningen som fick namnet ”Säkert Bondförnuft” – för att betona att stor del av lösningen ligger i lantbrukarens eget huvud gällande attityder och kunskaper.

En omfattande process genomfördes för att utveckla såväl konceptet för utbildningen av handledare och för att finna rätt upplägg av hur handledningen skulle genomföras i mötet med lantbrukarna, deras familjer och anställda.

Det koncept som utarbetades för arbetsmiljöhandledning resulterade i tre former av aktiviteter: a) kursen ”Tre Träffar till Säkert Bondförnuft”, b) Individuellt gårdsbesök av handledare samt c) Gårdsvandringar (större allmän informationsaktivitet).

Utbildningen av handledarna baserades på metoden och pedagogiken Framtidsverkstad, vilken identifierades som ett lämpligt sätt att utveckla deltagarens egna förmågor och kreativitet för att vidare skapa former för att förmedla kunskaper till lantbrukare. Närmare 150 handelare utbildades i den första fasen under fem kursomgångar som vardera bestod av tre kurstillfällen. Vid varje kurstillfälle fick deltagarna besvara enkla kursvärderingar, vars resultat användes för fortsatt kursutveckling.

Deltagare med grundläggande behörighet för högskolestudier hade också möjlighet att med vissa kompletteringar bli godkända på en poänggivande SLU-kurs i arbetsmiljöhandledning inom jordbruket.

Authors/Creators:Alwall Svennefelt, Catharina and Svennefelt, Wiveca and Lundqvist, Peter
Title:Förebyggande av arbetsskador inom lantbruket : utbildning av handledare inom "Säkert Bondförnuft"
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2013
Number:2013:3
Number of Pages:21
Place of Publication:Alnarp, Sverige
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-87117-33-6
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:C Education, extension, and advisory work > C20 Extension
E Economics, development, and rural sociology > E12 Labour and employment
E Economics, development, and rural sociology > E20 Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Subjects:Obsolete subject words > TECHNOLOGY > Civil engineering and architecture
Obsolete subject words > TECHNOLOGY > Industrial engineering and economy > Manufacturing engineering and work sciences
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES > Other social sciences > Labour market research
Agrovoc terms:occupational hazards, accident prevention, farmers, working conditions, education
Keywords:skadeprevention, utbildning, handledare, lantbruk, arbetsskador
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-839
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-839
ID Code:9390
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: Professor Peter Lundqvist
Deposited On:25 Jan 2013 07:25
Metadata Last Modified:24 May 2022 12:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits