Home About Browse Search
Svenska


Biologisk mångfald i miljökonsekvensbeskrivningar och strategiska miljöbedömningar

bakgrundsdokument till konventionen om biologisk mångfald, beslut VIII/28: Frivilliga riktlinjer om konsekvensbedömning innefattande biologisk mångfald

Sandström, Ulf G. (2007). Biologisk mångfald i miljökonsekvensbeskrivningar och strategiska miljöbedömningar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2007:4
[Report]

[img] PDF
564kB

Abstract

Det nationella ansvaret för Sveriges åtaganden
inom ramen för konventionen om biologisk mångfald
(CBD) är knutet till Miljödepartementet. Eftersom
CBD medför en lång rad åtaganden finns behov
av att fördela ansvaret. Regeringskansliet har,
tillsammans med ett antal berörda myndigheter och
institutioner, etablerat ett system med tematiska
fokalpunkter. Syftet är att stärka och underlätta
det fortsatta genomförandet av de åtaganden som
Sverige gjort inom ramen för CBD. MKB-centrum
har fått uppdraget att vara tematisk fokalpunkt för
biologisk mångfald i MKB och andra miljöbedömningar.
För MKB-centrum innebär det att driva,
samordna och följa upp Sveriges åtaganden enligt
artikel 14 – konsekvensbedömning och minimering
av skadliga effekter – i CBD.
Som ett led i MKB-centrums uppdrag har dessa
frivilliga riktlinjer om konsekvensbedömning innefattande
biologisk mångfald översatts från engelska
till svenska. Originalet, Biodiversity in EIA and SEA.
Background Document to CBD Decision VIII/28:
Voluntary Guidelines on Biodiversity-Inclusive Impact
Assessment, har sammanställts och utgivits av Commission
for Environmental Assessment i Nederländerna.
Med denna översättning är vår förhoppning
att dessa riktlinjer blir ett bra stöd för att beakta
den biologiska mångfalden i miljökonsekvensbeskrivningar
och andra miljöbedömningar för projekt,
policys, planer och program. Riktlinjerna bidrar också
till att uppfylla vårt 16: e miljökvalitetsmål Ett rikt
växt- och djurliv och 2010-målet, det vill säga att till
år 2010 signifikant stoppa den dramatiska förlusten
av biologisk mångfald.

Authors/Creators:Sandström, Ulf G.
Editors: ,
Title:Biologisk mångfald i miljökonsekvensbeskrivningar och strategiska miljöbedömningar
Subtitle:bakgrundsdokument till konventionen om biologisk mångfald, beslut VIII/28: Frivilliga riktlinjer om konsekvensbedömning innefattande biologisk mångfald
Series Name/Journal:Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU)
Year of publishing :2007
Number:2007:4
Number of Pages:102
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Inst. för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-85735-03-7
ISSN:1654-0565
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES > Other social sciences
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Nature conservation and landscape management
Agrovoc terms:biodiversity, environmental impact assessment
Keywords:Miljökonsekvensbeskrivning, Biologisk mångfald, Strategisk miljöbedömning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-856
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-856
ID Code:9419
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
External funders:Swedish Environmental Protection Agency
Deposited By: Informatör Anni Hoffrén
Deposited On:07 Feb 2013 12:22
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits