Home About Browse Search
Svenska


MKB-tillämpningen i Sverige

antalet MKB för verksamheter och åtgärder 2005 och 2006

Lindblom, Ulf and Rodehn, Johan (2008). MKB-tillämpningen i Sverige. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2008:1
[Report]

This is the latest version of this item.

[img] PDF
192kB

Abstract

Tillämpningen i Sverige av miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, av verksamheter och åtgärder är i ett internationellt perspektiv omfattande. Sedan snart 20 år görs det årligen ett stort antal projekt-MKB inom olika sektorer och för skilda typer av verksamheter och åtgärder. Eftersom statistik eller andra tillförlitliga uppgifter om MKB-tillämpningen i Sverige har saknats har MKB-centrum genomfört en kartläggning av antalet projekt-MKB. Kartläggningen avser 2005 och 2006.

Syftet med kartläggningen är att sammanställa uppgifter om antalet MKB för olika typer av verksamheter. Uppgifterna är värdefulla som underlag för utvecklingsarbete, för prioriteringar i vägledningsarbetet samt för studier av verkningsfullhet i MKB. Uppgifterna torde även vara värdefull kunskap för lagstiftaren och för centrala myndigheter med ansvar för MKB. Kartläggningen av antalet MKB har avgränsats till att gälla projekt-MKB, dvs miljökonsekvensbeskrivningar för verksamheter och åtgärder i
enlighet med miljöbalken 6 kap. Enligt kartläggningen upprättades omkring 1 600 MKB för verksamheter och åtgärder för de år som kartläggningen avsåg, dvs. 2005 och 2006. Antalet MKB fördelade sig någorlunda lika mellan åren. Antalet MKB i kartläggningen var något färre än i de uppskattningar som tidigare förekommit i litteratur och rapporter (2 000-4 000). Flest antal MKB för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap samt för vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap.

Authors/Creators:Lindblom, Ulf and Rodehn, Johan
Title:MKB-tillämpningen i Sverige
Subtitle:antalet MKB för verksamheter och åtgärder 2005 och 2006
Series Name/Journal:Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU)
Year of publishing :2008
Number:2008:1
Number of Pages:31
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-85735-07-5
ISBN for electronic version:978-91-85735-07-5
ISSN:1654-0565
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X80 Social sciences, humanities and education
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Other Social Sciences not elsewhere specified
Keywords:MKB, miljökonsekvensbeskrivning, miljöbalken, vattenverksamhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1585
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1585
ID Code:9423
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: Informatör Anni Hoffrén
Deposited On:15 Aug 2013 13:15
Metadata Last Modified:04 Aug 2015 04:50

Available Versions of this Item

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits