Home About Browse Search
Svenska


Miljökonsekvensbeskrivning

aktörernas roller och betydelse

Hedlund, Anders and Johansson, Veronika (2008). Miljökonsekvensbeskrivning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2008:4
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

Syftet med den studie som redovisas i denna rapport är dels att belysa brister i miljökonsekvensbeskrivning
med hänsyn till syfte, funktion och kvalitet, dels att belysa
aktörernas betydelse för sådana brister. Studien har avgränsats till miljökonsekvensbeskrivningar
för verksamheter och åtgärder, så kallade projekt-MKB. Studien
fokuserar på miljökonsekvensbeskrivningar som görs med anledning av att verksamheterna
eller åtgärderna kan medföra betydande miljöpåverkan, bland annat för
att funktionen hos sådana MKB kan antas vara viktigare än i andra fall. Studien
bygger i huvudsak på intervjuer med representanter för aktörerna i MKB-processen;
exploatörer/verksamhetsutövare, MKB-utförare/konsulter, granskare och beslutsfattare.
Totalt 18 personer har intervjuats. Typfall har även identifierats, med typfall
menas typer av prövnings- och MKB-processer som uppvisar skillnader med tanke
på aktörernas roller och/eller syfte, funktion och kvalitet hos miljökonsekvensbeskrivning.
Parallellt med intervjustudien om aktörernas betydelse har en Internetbaserad
enkätundersökning utförts. Syftet med enkätundersökningen är att få reda på
hur MKB-processen fungerar i Sverige idag och hur olika aktörer och intressenter
ser på syfte, funktion, kvalitet, med mera hos MKB. En länk till enkäten har skickats
till 1474 e-postadresser. Enkäten har generat 339 svar, vilket kan tolkas som en
svarsfrekvens på som mest 23 procent.

Authors/Creators:Hedlund, Anders and Johansson, Veronika
Title:Miljökonsekvensbeskrivning
Subtitle:aktörernas roller och betydelse
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

This study focus on actors in Swedish EIA processes: their roles, relations,
responsibilities and influence over EIA quality. However, there are no recent
Swedish studies made on EIA quality. Parallel to the study of actors, an internet
based inquiry on aim, function and quality in EIA-practice has been carried out.
The scope of study is EIA for projects according to the EC directive 85/337,
implemented in the Swedish environmental code in 1999. The study is mainly
based on interviews with representatives of the actors in the EIA-process;
proponent, consultants, reviewers and competent authorities. In total 18 persons
have been interviewed. The use of EIA in Sweden is strongly connected to
applications for permits. The legislation is also sectorised – different kinds of projects
tend to have their “own” application process. These are reasons for the identification
of six typical cases of EIA -processes, made in this study. The typical cases
show differences regarding the actors’ roles and influence as well as aim, function
and quality in EIA.
The aim of the inquiry is to investigate how the EIA process is functioning in
Sweden today and how different actors and interested parties consider the aim,
function, and quality etcetera of EIA. A link to the questionnaire was sent to 1474
e-mail addresses. 339 answers of the questionnaire were received, which can be
interpreted as 23 percent at the most.

Series Name/Journal:Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU)
Year of publishing :2008
Number:2008:4
Number of Pages:85
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-85735-10-5
ISSN:1654-0565
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
Agrovoc terms:environmental impact assessment
Keywords:MKB, Miljökonsekvensbeskrivning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-861
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-861
ID Code:9425
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: Informatör Anni Hoffrén
Deposited On:13 Feb 2013 06:58
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits