Home About Browse Search
Svenska


Grönsöö park och trädgårdar

historik och vårdprogram 2007

Lagerström, Tomas and Norrman, Sophia (2008). Grönsöö park och trädgårdar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2008:5
[Report]

[img] PDF
6MB

Abstract

Detta vårdprogram är ett resultat av Grönsööprojektet,
som är ett samarbete mellan Grönsöö kulturhistoriska
stiftelse, Länsstyrelsen i Uppsala och Sveriges lanbruksuniversitet.
Grönsööprojektet syftar till att inleda en process för kunskapsuppbyggnad
och metodutveckling kring vård och
bevarande av historiska parker i Sverige. Projektet består
av en praktisk genomförandedel och en forskningsdel.
Forskningsdelen syftar till att öka kunskapen om historiska
parker och till att utveckla metodiken vid hantering av
historiska parker. Den skall också ge den platsspecifika
kunskapsbas som behövs för den praktiska hanteringen.
Vid institutionen för stad och land, tidigare landskapsplanering
Ultuna, SLU har kunskapsuppbyggnad och
uppdragsforskning kring hantering av historiska parker
bedrivits sedan 1990-talet. Institutionen har tagit fram
en rad vårdplaner och vårdprogram för historiska parker
och trädgårdar belägna främst i Mälardalen. I några av
dessa anläggningar har institutionen ett engagemang som
sträcker sig över flera år, vilket möjliggör uppföljning och
utvärdering av föreslagna åtgärder. Där kan nämnas Gimo
bruks alléer, Mälsåkers slott och Cedergrenska parken vid
sidan av Grönsöö.
Detta vårdprogram är en uppföljning av det vårdprogram
för Grönsöö park som författades vid institutionen 1995.
De åtgärder som då föreslogs är till stor del genomförda,
samtidigt som ytterligare arkivstudier har kastat nytt ljus
över parkens historia. I vårdprogrammet kan vi därför jämföra
och utvärdera de åtgärder som är genomförda i parken
under de senaste 12 åren. Inom Grönsööprojektets forskningsdel
studeras Grönsöö parks 1800-talshistoria inom
ramen för en kommande doktorsavhandling.
Författare av vårdprogrammet är forskningsassistent LAR/
MSA Sophia Norrman och universitetsadjunkt LAR/MSA
Tomas Lagerström, avdelningen för landskapsarkitektur vid
institutionen för stad och land, SLU.

Authors/Creators:Lagerström, Tomas and Norrman, Sophia
Title:Grönsöö park och trädgårdar
Subtitle:historik och vårdprogram 2007
Series Name/Journal:Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU)
Year of publishing :2008
Number:2008:5
Number of Pages:198
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-85735-06-8
ISSN:1654-0565
Language:Swedish
Additional Information:
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Landscape architecture
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Nature conservation and landscape management
Agrovoc terms:landscape conservation, gardens, cultural values, history, sweden
Keywords:Landskapsarkitektur, Kulturmiljövård, Historiska parker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-868
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-868
ID Code:9426
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: Informatör Anni Hoffrén
Deposited On:13 Feb 2013 07:24
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits