Home About Browse Search
Svenska


Urban naturmark i landskapet

en syntes genom landskapsarkitektur

Hedfors, Per, ed. (2009). Urban naturmark i landskapet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2009:3
[Report]

[img] PDF
15MB

Abstract

Konst och vetenskap fordras samtidigt för att fånga landskapsarkitekturens väsen, hävdade professor Clas Florgård i sin installationsföreläsning år 1995. I denna festskrift till Clas presenteras ämnets vittomspännande bredd i samband med hans nya roll som professor emeritus. I sin forskning har Clas detaljstuderat mötet mellan exploatering och bevarande. Naturmark är begreppet som han allra främst utvecklat med vetenskaplig precision. Den lila festskriften som du nu håller i din hand innehåller både svenska och internationella bidrag med exempelvis: 1) personliga tillbakablickar på forskningsprojekt och på dråpliga försök att återge resultaten från dem, 2) sakliga rapporter från forskningsfronten, 3) flera vidgande perspektiv på naturmark och landskapsarkitektur samt 4) olika motiv för urban naturmark. Avslutningsvis publiceras ett kapitel som Clas själv skrivit i Formas pocketbok Spelet om staden. Festskriften vänder sig till en intresserad allmänhet och till praktiker, forskare, beslutsfattare och studenter som konsulterar, utvecklar och kommunicerar landskapsarkitektur som kunskapsfält exempelvis i relation till andra discipliner. Festskriften utgör ett viktigt dokument över samtida landskapsarkitektur och på det sätt som ämnet utvecklats under närmare ett halvt sekel. Vi på avdelningen för landskapsarkitektur vill på det här sättet tacka Clas och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Festskriften ges ut i rapportserien vid institutionen för stad och land, SLU - Sveriges lantbruksuniversitet. I serien utges rapporter från avdelningarna för landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur, miljökommunikation, Centrum för naturvägledning samt MKB-centrum SLU, som alla är en del av institutionen. Landskapsarkitektur är konsten att väga samman funktion, skönhet, hållbarhet och ekonomi till utformning av människans byggda yttre miljö – i vid mening hennes landskap. Ämnet rör sig över en bred skala, från fysisk planering av regioner och kommuner till gestaltning av urbana rum, med människan i centrum och oftast med växtligheten som en viktig utgångspunkt. Ämnesområdet baseras på många olika vetenskapliga discipliner, vilket skapar en flervetenskaplig miljö för både grundutbildning och forskning. Sådana grundläggande discipliner är teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och konstvetenskap.

Editors:Hedfors, Per
Title:Urban naturmark i landskapet
Subtitle:en syntes genom landskapsarkitektur
Series Name/Journal:Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU)
Year of publishing :2009
Number:2009:3
Number of Pages:400
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-85735-14-3
ISSN:1654-0565
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Other Social Sciences not elsewhere specified
Keywords:Landskapsplanering, Naturmark, Stadsplanering, Översiktsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-871
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-871
ID Code:9431
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: Informatör Anni Hoffrén
Deposited On:14 Feb 2013 14:11
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits