Home About Browse Search
Svenska


Om ändamålsenliga strukturer och behovet av en planeringshistorisk analys

Qviström, Mattias (2013). Om ändamålsenliga strukturer och behovet av en planeringshistorisk analys. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:5
[Factsheet]

[img] PDF
691kB

Abstract

Sedan 1996 har ändamålsenliga strukturer varit ett nyckelbegrepp i den paragraf i Plan och Bygglagen (PBL) som beskriver ”de grundläggande syftena med planläggning enligt PBL” (Karnov 2010, sid 967). Någon entydig definition av begreppet ges inte i de förarbeten som föregick dess införande, vilket knappast är förvånande med tanke på att det används för att fånga in så vitt skilda fenomen som bebyggelse-, transport- och grönstruktur. Men en aspekt lyfts tydligt fram: en ändamålsenlig struktur bygger vidare på befintliga strukturer. Vad innebär en sådan ansats för dagens planering? Följande rapport argumenterar för behovet av en kritisk planeringshistorisk analys för att möjliggöra en aktiv diskussion om vad som bör betraktas som en ändamålsenlig struktur inom dagens planering. Rapporten baseras på en studie av offentliga utredningar och propositioner, en workshop om begreppet som hölls på Boverket i maj 2011 i samarbete med forskare vid BTH, samt forskning inom planeringshistoria och sociotekniska studier av infrastruktur.

Authors/Creators:Qviström, Mattias
Title:Om ändamålsenliga strukturer och behovet av en planeringshistorisk analys
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2013
Number:2013:5
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Built Environment
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 507 Social and Economic Geography > Human Geography
Agrovoc terms:sustainability, landscape, analysis, planning
Keywords:Fysisk planering, Uthållig utveckling, Landskapsanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-877
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-877
ID Code:9453
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
External funders:Berit Wallenbergs stiftelse
Deposited By: Forskare Mattias Qviström
Deposited On:19 Feb 2013 09:30
Metadata Last Modified:13 Feb 2016 06:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits