Home About Browse Search
Svenska


To work or not to work in an extended working life?

factors in working and retirement decisions

Nilsson, Kerstin (2013). To work or not to work in an extended working life? Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:20
ISBN 978-91-576-7779-2
[Doctoral thesis]

[img] PDF
2MB

Abstract

In most of the industrialised world, the proportion of older and retired people in the population is continuously increasing. This will have budgetary implications for maintaining the welfare state, because the active working section of the population must fund the non-active and old population.

Aim: The overall aim of this thesis was to obtain knowledge about older workers’ work and life situation in association with their planning and decision to retire from working life.

Method: The thesis includes one qualitative and three quantitative studies conducted in Sweden.

Result: Self-rated health was found to be a better measure than diagnosed disease of whether older workers believed they could work until 65 years or beyond. Health seems not to be a general impediment to working in old age if older workers are satisfied with their work situation and have enough time and opportunities to recover from fatigue. In one of Sweden’s most hazardous work environments, older workers were not injured significantly more often than younger workers. Good mental and physical work environment, moderate working pace and working time, and the right competence and possibility for skills development were factors determining whether older workers believed they can extend their working life. Attitude to older workers in the organisation, motivation and work satisfaction were factors determining whether older workers want to extend working life. Health, personal economic incentives, family/leisure pursuits and attitude to pension in society affected both whether people believed they can and wanted to extend their working life.
In their final retirement decision, older workers considered: i) their possibility to balance and adapt functional ageing and health to a sustainable work situation; ii) their economic situation; iii) possibilities for social inclusion and coherence; iv) and possibilities for meaningful activities. Whether these requirements were best fulfilled in or outside working life determined the decision to continue working or to retire.

Conclusion: If it is desirable for society that people will to extend their working life, both the “can work” and the “want to work” factors need to be met. It is important to provide a good fit inside working life. This requires a focus not only on older workers, but also on organisations and managers in order to provide incentives that keep older workers in the work force.

Authors/Creators:Nilsson, Kerstin
Title:To work or not to work in an extended working life?
Subtitle:factors in working and retirement decisions
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Antalet äldre i befolkningen ökar i förhållande till andra åldersgrupper. Detta beskrivs medföra en ekonomisk utmaning för samhället och att fler äldre behöver skjuta upp sin ålderspension.

Avhandlingen bygger på fyra studier med det övergripande syftet att bidra till ökad kunskap om faktorer som medverkar till ett förlängt alternativt förkortat arbetsliv bland personer som är 55 år och äldre.

Resultatet visade att självskattad hälsa var ett bättre mått än diagnostiserad ohälsa för om äldre arbetstagare ansåg sig kunna arbeta till 65 år eller längre. Hälsa var inte ett generellt hinder i arbetslivet om den äldre arbetstagaren upplevde sitt arbete tillfredsställande och att de fick tillräckligt med tid och möjlighet att återhämta sig. Det fanns inte heller några statistiskt signifikanta skillnader angående arbetsskadeincidensen mellan äldre och yngre åldersgrupperna verksamma inom en av Sveriges farligaste arbetsmiljöer, jord- och skogsbruk. God psykisk och fysisk arbetsmiljö, måttligt arbetstempo och lämpliga arbetstider, samt rätt kompetens och möjlighet till kompetensutveckling, var associerat med om äldre arbetstagare ansåg sig kunna arbeta i ett förlängt arbetsliv inom hälso- och sjukvården. Attityd till äldre i organisationen, motivations faktorer samt arbetstillfredsställelse, var associerat med om de äldre ansåg sig vilja arbeta i ett förlängt arbetsliv. Hälsa, ekonomiska incitament, familj, fritidsysselsättningar och attityd till pension i samhället var associerat med om äldre ansåg sig både kunna arbeta och att vilja arbeta i ett förlängt arbetsliv.
I det slutliga pensionsbeslutet övervägdes fyra teman: i) möjlighet att balansera och anpassa det funktionella åldrandet och hälsan till arbetssituationen; ii) den ekonomiska situationen; iii) möjlighet till social inkludering i ett positivt sammanhang; iv) möjlighet till meningsfulla aktiviteter. Om dessa teman ansågs bäst i eller utanför arbetslivet var avgörande för beslutet att arbeta eller att gå i ålderspension.

Sammanfattningsvis visar resultaten i denna avhandling att följande tre förutsättningar behövs vara tillfredsställande om samhället vill att fler äldre individer ska arbeta i ett förlängt arbetsliv: i) grundläggande förutsättningar för arbete, dvs. hälsa, ekonomiska incitament och familj och samhällets attityder till ett förlängt arbete; ii) hårdvara i arbetssituationen, dvs. den fysiska och psykiska arbetsmiljön, arbetstakt och arbetstid, kompetens och kunskaper; och iii) mjukvara i arbetssituationen, dvs. attityden från chefer och organisation, motivation och arbetstillfredsställelse. För att skapa dessa förutsättningar är det även viktigt att generera incitament för organisationer, företag och chefer till att kunna och vilja behålla äldre i arbetskraften och medverka till ett hållbart arbetsliv till en hög ålder.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :January 2013
Number:2013:20
Number of Pages:129
Papers/manuscripts:
NumberReferences
INilsson K. Rignell-Hydbom A. Rylander L. 2011. Factors influencing the decision to extend working life or retire. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 37(6):473-480.
IINilsson K. Rignell-Hydbom A. Rylander L. Self-rated health and diagnostic disease associated with early or deferred retirement. (in manuscript).
IIINilsson K. Pinzke S. Lundqvist P. 2010. Occupational injuries to senior farmers in Sweden. Journal of Agricultural Safety and Health, 16(1):19-29.
IVNilsson, K. 2012. Why work beyond 65? Discourse on the decision to continue working or retire early. Nordic Journal of Working Life Studies, 2(3):7-28. ISSN no. 2245-0157.
Place of Publication:Alnarp, Sweden
Publisher:Dept. of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-7779-2
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X38 Human medicine, health, and safety
X Agricola extesions > X70 Economics and management
X Agricola extesions > X80 Social sciences, humanities and education
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 303 Health Sciences > Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 303 Health Sciences > Environmental Health and Occupational Health
(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 305 Other Medical Sciences > Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences (Gerontology, specialising in Social Sciences to be 509)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 504 Sociology > Sociology (excluding Social work, Social Psychology and Social Anthropology)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Work Sciences
Agrovoc terms:elderly, retirement, public health, decision making, working conditions, age structure, work capacity, forestry, agriculture
Keywords:Older worker, Public Health, Folkhälsa, Retirement planning, Ageing, Retirement decision, Work ability, Äldre, Pension, Åldrande, Farmer, Lantbruk, Hälso- och sjukvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-899
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-899
ID Code:9479
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
External funders:Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry and Stiftelsen Lantbruksforskning
Deposited By: PhD Kerstin Nilsson
Deposited On:06 Mar 2013 09:51
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits