Home About Browse Search
Svenska


Utvärdering av kontinuitetsskogsbruk för Linköpings kommunskogar

Öhman, Karin and Holmström, Hampus and Nordström, Eva-Maria (2013). Utvärdering av kontinuitetsskogsbruk för Linköpings kommunskogar. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 385
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Kontinuitetsskogsbruk är en form av skogsbruk där man avverkar och föryngrar skogen med metoder som inte lämnar marken kal, i kontrast till trakthyggesbruk som idag är den dominerande skogsbruksmetoden i Sverige. De senaste åren har intresset för kontinuitetsskogsbruk ökat eftersom både ekologiska och sociala värden i skogslandskapet anses gynnas av att man undviker kalhyggen. I denna studie utvärderades de långsiktiga effekterna av att applicera kontinuitetsskogsbruk på landskapsnivå för Linköpings kommuns skogsinnehav. Detta gjordes genom att tre alternativa scenarier togs fram för Linköpings kommuns skogar med det skogliga planeringssystemet Heureka. Scenarierna beskrev skogens utveckling under 100 år under tre olika skötselinriktningar: (i) Trakthyggesbruk, (ii) kontinuitetsskogsbruk, och (iii) en kombination av trakthygges- och kontinuitetsskogsbruk. De tre scenarierna utvärderades sedan ur ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av representanter för Linköpings kommun med hjälp av flermålsanalys. Sammantaget visade analysen att scenariot med kontinuitetsskogsbruk bäst uppfyller kommunens mål med skogsbruket. Detta beror på att kommunen identifierade ekologiska och sociala värden som mycket viktiga och att kontinuitetsskogsbruk gynnar dessa värden i högre grad än trakthyggesbruk gör.

Authors/Creators:Öhman, Karin and Holmström, Hampus and Nordström, Eva-Maria
Title:Utvärdering av kontinuitetsskogsbruk för Linköpings kommunskogar
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :March 2013
Number:385
Number of Pages:34
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurhushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest management, selective felling, evaluation, communal forests, sweden
Keywords:Kontinuitetsskogsbruk, Kommunala skogar, Utvärdering, Ekologiska värden, Sociala värden, Heureka, Trakthyggesbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-930
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-930
ID Code:9492
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
External funders:Future Forests
Deposited By: Maud Tyboni
Deposited On:15 Mar 2013 07:55
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits