Home About Browse Search
Svenska


Effekter av olika konkurrensförhållanden vid utfodring på suggors hälsa och produktion

Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (1997). Effekter av olika konkurrensförhållanden vid utfodring på suggors hälsa och produktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) ; 113
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

I Sverige arbetar vi numera enbart med lösdriftssystem till sinsuggor. Förbudet mot fixering av suggor under längre tidsperioder infördes huvudsakligen av
djurskyddsmässiga skäl; det fanns en allmän strävan mot att suggorna skulle få större rörelsefrihe t, bättre möjligheter att kunna hålla sig rena, och större möjlig-heter att utöva ett naturligt beteende. Alla välfärdsproblem är dock inte lösta för att suggorna numera är lösgående. Bl a förekommer i vissa system en betydande
konkurrens mellan suggorna vid utfodring.
I denna rapport redovisas studier vars syfte främst varit att studera vilka effekter konkurrens vid utfodringen har på suggors hälsa, hållbarhet och produktion.
studierna har genomförts dels genom individuell uppfölj- ning av ett antal djur i en stor suggbesättning (suggpool) med tvärtrågsbox och blötutfodring (studie l), dels
genom jämförande studier av två olika sinsuggsystem med olika belastning vad avser konkurrens vid utfodring (studie 2). En bättre förståelse av sambanden är
viktig för att få en effektiv produktion med en god hållbarhet och ett gott välbefinnande hos djuren.
Sammanfattningsvis konstateras att inhysning av icke Jakterande suggor i system med stor konkurrens vid utfodringen inte enbart får negativa konsekvenser för
djurens välfärd utan även resulterar i en försämrad produktion. Påfrestningarna tycks primärt ge effekter på reproduktionen; antalet problem med utebliven brunst, omlöp
och dåliga dräktighetsresultat ökar. Även benproblemen ökar och det finns ett tydligt samband mellan bttn- och reproduktionsproblem. Däremot är det i första skedet
svårare att påvisa några direkta effekter på antalet födda och levande födda grisar.
Sekundärt leder dock reproduktions- och benproblemen även till en försämrad produktion av antalet grisar. Det ökade utgallrings- och rekryteringsbehovet medför
så småningom att antalet unga djur, med en förhållandevis lägre produktion, blir fler i besättningen.

Authors/Creators:Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen
Title:Effekter av olika konkurrensförhållanden vid utfodring på suggors hälsa och produktion
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT)
Year of publishing :1997
Number:113
Number of Pages:37
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Dept. of Agricultural biosystem and technology
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Research Areas for the Future > Future Animal Health and Welfare (until Jan 2017)
ISBN for printed version:SLU-JBT-R—113—SE
ISSN:1104-7313
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Animal production
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Keywords:non-lactating sows, feed competition, production, reproduction, longevity
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-995
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-995
ID Code:9493
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: Forskare Mats Andersson
Deposited On:21 Mar 2013 14:57
Metadata Last Modified:08 Feb 2016 17:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits